23 juni 2024

Frans van Kalmthout kondigt vertrek aan als bestuurder van Avans

BREDA | NIEUWS | Frans van Kalmthout (60), vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, te kennen gegeven op termijn terug te willen treden als bestuurslid.

Hij blijft wel verbonden aan de hogeschool, maar gaat zich de komende jaren richten op de verdere doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek binnen Avans Hogeschool. En als voorzitter van de landelijke Hoger Onderwijskamer voor Open
Educational Resources – leg hij zich toe op het verder vormgeven van Open Leermateriaal binnen en buiten de hogeschool. Hij zal daarbij samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland.

Van Kalmthout maakte zijn beslissing bekend tijdens de managementconferentie van de hogeschool: “In ieders leven komt er een moment dat je de balans opmaakt en kijkt wat je met de resterende tijd wilt gaan doen. Toen ik deze zomer 60 werd, was dat moment daar. Ik ben nu 25 jaar als bestuurder actief binnen opeenvolgende Colleges van Bestuur en dan moet je
jezelf afvragen of je dat nog 5 à 6 jaar wilt blijven doen. Hoe goed is dat voor jezelf en hoe goed is dat voor je omgeving?”

Reputatie

Bovendien is Van Kalmthout van mening dat Avans Hogeschool er bijna tien jaar na de fusie heel goed voorstaat. “Zowel qua reputatie als beste brede hogeschool, maar ook organisatorisch en financieel. We gaan een nieuwe fase in en dan is het goed
anderen een kans te geven“.

De Raad van Toezicht van Avans Hogeschool gaat nu samen met het College van Bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid. “De procedure daarvoor gaan we binnenkort starten. Dat betekent dat het nieuwe bestuurslid naar verwachting medio 2013 zal
aantreden. Tot die tijd blijft Van Kalmthout zijn bestuursfunctie uitoefenen”, aldus Hans Dona, voorzitter van de Raad van Toezicht in een persverklaring. De raad is vol lof over de inzet van Van Kalmthout als bestuurder van Avans en daarvoor Hogeschool ’s-Hertogenbosch en noemt zijn besluit moedig.

[Bron: persbericht Avans]

Lees ook: Frans van Kalmthout verklaart het succes van Avans [2011]

 

 

Deel dit artikel