22 juli 2024

Liz Chermin rector van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven

NIEUWS  | Liz Chermin (42) gaat op 1 mei aan de slag als rector van het Van Maerlantlyceum (havo/vwo) in Eindhoven. De raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft dat bekendgemaakt.

Op dit moment is Liz Chermin directeur van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) van Avans Hogeschool in Breda met de portefeuilles externe relaties, innovatie & onderzoek, personeel en financiën.

Liz Chermin heeft de tweede- en eerste graads bevoegdheid algemene economie behaald aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Nijmegen en is afgestudeerd aan de faculteit der beleidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen in beleidsgerichte economie.

Vanaf 1994 tot 1998 heeft Liz Chermin als docent algemene economie gewerkt aan de Alexander Hegius Scholengemeenschap te Deventer. Daarna is zij gaan werken bij Avans Hogeschool, eerst als blokcoördinator van de propedeuse en docent algemene economie, toen als projectleider van de opleiding integrale veiligheid en vervolgens als directielid van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys.

Liz Chermin is lid van het Innovatieplatform West-Brabant, lid van het dagelijks bestuur van de sectorraad Hoger Economisch Onderwijs (HEO) en projectleider vanuit Avans voor Con-neX Technology & Business Center. Ze is geboren in Erlangen – Duitsland, gehuwd en heeft drie kinderen. Zij volgt mevrouw Hoekstra op, die momenteel als interim-rector leiding geeft aan het Van Maerlantlyceum.
 

Deel dit artikel