20 juli 2024

Studenten Fontys maken lesmethode voor Anne Frank Tentoonstelling

TILBURG | NIEUWS | De internationale tentoonstelling ‘Anne Frank – een geschiedenis voor vandaag’ van de Anne Frank Stichting wordt tot 5 maart tentoongesteld op het Theresialyceum in Tilburg.

Twee studenten Geschiedenis aan de Fontys Lerarenopleiding ontwikkelden in het kader van hun stage op het Theresialyceum een onderwijsmethode voor deze tentoonstelling voor leerlingen in de leeftijd van tien tot achttien jaar. Hun onderwijsmethode zal voor het eerst worden gepraktiseerd en getest op het Theresialyceum.

De tentoonstelling reist continu door verschillende landen in en buiten Europa en plaatst het levensverhaal van Anne Frank tegen de achtergrond van de Holocaust. Citaten uit het dagboek van Anne Frank en foto’s van de familie Frank vormen de rode draad. Het verhaal van Anne Frank maakt thema’s als discriminatie, vervolging, tolerantie en vrijheid bespreekbaar en draagt bij aan wederzijds respect.

Internationale samenwerking
De door de stagiaires ontwikkelde lesmethode werkt voor de onderbouwleerlingen vanuit de invalshoek van het vak Geschiedenis en voor de bovenbouwleerlingen meer vanuit het perspectief van het vak Maatschappijleer. De lesmethode zal mogelijk worden ingezet als aanvulling of vervanging van het bestaande materiaal dat de Anne Frank Stichting gebruikt en waarbij jongeren die door de Anne Frankstichting als gids zijn opgeleid hun medeleerlingen rondleiden.

De samenwerking tussen de Anne Frank Stichting, Fontys en het Theresialyceum vindt plaats in het kader van het internationale project HEEP (Holocaust Education Europe Perspective). Bij dit project zijn ook Poolse docenten en studenten betrokken, zij werken in hun land met een Poolse versie van de Anne Frank-tentoonstelling. Een Poolse delegatie komt begin maart naar het Theresialyceum om de tentoonstelling te bezoeken en ervaringen uit te wisselen.

De tentoonstelling is op zondag 20 februari 2011 tussen 12.00 en 17.00 uur gratis toegankelijk voor publiek.
[Bron: Persbericht]

► Voor meer info zie  website Theresialyceum

Deel dit artikel