23 mei 2024

OCW stelt geen grens aan maximale groepsgrootte

DEN HAAG | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt is niet van plan om te grijpen in de omvang van de groepen in het basisonderwijs. Een oproep van de SP om de grootte van een groep te maximeren op 25 leerlingen zal de minister dan ook naast zich neerleggen.

Dat blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen van PvdA en SP. Die wilden naar aanleiding van verontrustende berichten van de PO-raad over groepen dei groter worden (gemiddeld 12 procent) weten wat hiervan waar is en of de minister bereid is deze trend een halt toe te roepen. Dat laatste wil de minister zeker niet op grond van het feit dat het primair onderwijs lumpsum financiering kent, wat wil zeggen dat een bestuur met het geld dat ze van het Rijk krijgen zelf de prioriteiten bepaalt. En dat moet gebeuren in samenspraak met directie en medezeggenschapsraad. Bovendien draagt die bestedingsvrijheid bij aan kwaliteitsverbetering.

Kamerlid Ferrier (CDA) op werkbezoek op een basisschool in Tilburg (archieffoto).
Berekeningen
De bekostiging die scholen ontvangen is gebaseerd op 20 leerlingen per fte (fulltime kracht) in de onderbouw en 28 leerlingen in de bovenbouw. De minister zegt dat het haar niet duidelijk is waar de berekeningen van de PO-raad dat de klassen groter worden op zijn gebaseerd. Het kan volgens haar niet toegeschreven worden aan bezuinigingen die nog van het vorige kabinet zijn.
Feit is dat OCW zelf niet over de gegevens over gemiddelde groepsgrootte beschikt, sinds 2002 wordt dat niet meer bijgehouden, blijkt uit het antwoord van de minister.

Van Bijsterveldt bestrijdt ook dat het aantal leerlingen in een klas van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs. Voor die stelling is volgens haar geen wetenschappelijk bewijs. Voor de minister zijn de resultaten leidend, en verwijzend naar het Onderwijsverslag van de Inspectie merkt ze op dat de prestaties stijgen. Vooral de kwaliteit van de leerkracht is een factor van belang.
 
► Lees hier ‘De klassen worden groter’
► Lees hier de volledige antwoorden van de minister

Deel dit artikel