24 juni 2024

Forse groei in speciaal onderwijs, vooral in cluster 4

DEN HAAG | NIEUWS | In de lawine van informatie over passend onderwijs is het bericht over de groei van het speciaal onderwijs wat buiten beeld geraakt.

Het CBS bracht op 15 december een overzicht over de het aantal leerlingen in de periode tussen 2003/2004 en 2010/2011.  En daaruit blijkt dat het aantal leerling in het speciaal onderwijs (primair) vrijwel gelijk is gebleven, maar dat er in het voortgezet speciaal onderwijs er sprake is van een groei van bijna 70 procent.

Dat is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan cluster 4, de kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen: zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen (anders dan met een lichamelijke handicap) en onderwijs aan kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten. Binnen dit cluster gaat het bijna om een verdubbeling van het aantal zorgleerlingen.

                                                           2003/2004    2010/2011
Speciaal onderwijs                                33.600    34.400
Voortgezet speciaal onderwijs             20.500    34.500

Er bestaat al lang zorg over de toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Minister Van der Hoeven (Onderwijs), stuurde in augustus 2006 een brief naar de Tweede Kamer waarin ze aankondigde vanwege de forse groei op de rem te gaan staan. De groei zette grote druk op de uitgaven van OCW.

Commissie Van Eijck

Later kreeg de Commissie Steven van Eijck opdracht om de problematiek in kaart te brengen. In het voorjaar van 2007 verscheen er een rapport met als titel ‘Groeistuipen in het speciaal onderwijs’. Dat rapport bevatte een aantal aanbevelingen, maar niet om de groei een absoluut halt toe te roepen.

De groei van speciaal onderwijs speelt ook een grote rol in de discussies over de bezuinigingen op passend onderwijs. Eerde zei minister Van Bijsterveldt dat het systeem van speciaal onderwijs uit zijn voegen barst.  

Meer informatie op de site van het CBS

Ga hier naar het rapport “Groeistuipen in het speciaal onderwijs’ uit 2007

Deel dit artikel