5 maart 2024

Studenten Fontys PABO werken en leren op SBO Noorderlicht

TILBURG | NIEUWS | De School voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) Noorderlicht in Tilburg krijgt voor de rest van het schooljaar ondersteuning van telkens dertig studenten van Fontys Pabo in Tilburg.

De studenten volgen de minor ‘kinderen met bijzondere behoeften op het gebied van gedrag’. Ze krijgen tien weken lang vier dagen per week les in een leegstaand deel van de school. Het gaat om derdejaarsstudenten die al de nodige kennis en ervaring hebben opgedaan. Een deel van de dag lopen ze in tweetallen stage in één van de veertien groepen van de school. Zo specialiseren ze zich, binnen hun opleiding tot leerkracht basisonderwijs, in de zorg voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Theorie en praktijk
Voor zowel de basisschool als de pabo biedt deze vorm van samenwerken veel voordelen. Astrid Venes, directeur van Fontys Pabo Tilburg: ‘Voor onze studenten is dit een optimale verbinding tussen theorie en praktijk. Waar kun je meer leren over speciale onderwijszorg dan op een school voor speciaal onderwijs?’ Ook voor SBO Noorderlicht biedt de komst van de pabo-studenten voordelen.

Directeur Niko Adema: ‘Voor onze school betekent de komst van de studenten ook dat we extra ‘handen aan de ploeg’ krijgen. De studenten kunnen in de klassen vooral bijspringen als het gaat om individuele hulp. Denk daarbij aan ondersteuning bij het leren lezen en rekenen en bij sociale vaardigheden. Ze zijn hier meer dan welkom.’

Fontys Pabo Tilburg en SBO Noorderlicht hebben de intentie om de samenwerking ook volgend jaar door te zetten
[Bron: Persbericht]

.

Deel dit artikel