17 april 2024

OMO en Open Universiteit gaan samen netwerkleren stimuleren

TILBURG | NIEUWS | Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) wil de komende jaren een stevige slag maken in het kennisdelen door de eigen docenten via netwerken. De organisatie gaat dat doen in nauwe samenwerking met de Open Universiteit (OU).

Met deze aanpak wil OMO de verdere professionalisering van de eigen docenten stimuleren. In de netwerken kunnen docenten kennis, ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen. Die netwerken kunnen verbanden zijn tussen docenten onderling, maar ook met relevante ‘buitenstaanders’ zoals mensen die werkzaam zijn bij universiteiten, hogescholen of het bedrijfsleven. De Open Universiteit biedt daarbij ondersteuning via haar Lerarenuniversiteit. Deze kan zorgen voor moderne vormen van professionalisering aan eisen die het nieuwe lerarenregister stelt.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een bepaald systeem op te leggen aan de bij OMO werkzame docenten, legt een woordvoerster uit, ‘we gaan docenten verleiden’. De netwerken moeten van onderop ontstaan. Bestaande initiatieven krijgen een extra stimulans zodat ze een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor andere docenten. Zoals in Zuidoost-Brabant waar een netwerk bestaat van vmbo-docenten scheikunde en natuurkunde die onder meer leerling-opdrachten met elkaar uitwisselen. En ook docenten die nu al in bijvoorbeeld in een LinkedIn platform participeren.   

Virtueel en fysiek
Dat netwerk zal vooral virtueel zijn, maar volgens de woordvoerster is het ook van belang dat de deelnemers elkaar zo nu en dan ook ‘in het echt’ ontmoeten. “Uit onderzoek weten we dat een persoonlijk contact een voorwaarde is om tot een succesvolle uitwisseling te komen”, aldus de woordvoerster.
Verdere professionalisering van de docenten is een belangrijk speerpunt uit het strategisch plan Koers 2016 van OMO. “De docent beïnvloedt immers voor een groot gedeelte de individuele leerprestaties. Goed onderwijs vraag om competente docenten die hun vak steeds bijhouden.”

Expertise
De samenwerking met de Open Universiteit is mede ingegeven door de ruime deskundigheid van dit instituut met afstandsonderwijs. De OU beschikt over expertise op het gebied van digitale (leer)netwerken en ‘blended learning’: een combinatie van traditioneel (klassiek/fysiek) onderwijs en nieuwe online ontwikkelingsmogelijkheden. Bij OMO werken ongeveer 6500 docenten.

Deel dit artikel