24 april 2024

Eén campus voor 20.000 techniekstudenten in Eindhoven

EINDHOVEN | NIEUWS | Op het terrein van de TU/e in Eindhoven komt een campus die in de toekomst plaats biedt aan 20.000 techniekstudenten van mbo, hbo en wo. Daardoor ontstaat de grootste techniekcampus van Nederland.

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Fontys Hogescholen en ROC Eindhoven ondertekenen donderdag 5 april een intentieverklaring waarin dat plan wordt vastgelegd. De individuele onderwijsinstellingen tellen momenteel 14.000 techniekstudenten en willen gezamenlijk in 2020 doorgroeien naar 20.000 techniekstudenten.

Het intiatief van het technisch onderwijs in Eindhoven sluit nauw aan bij de innovatiecontracten die opgesteld zijn ‘om de positie van Nederland in de wereld te versterken’. Deze contracten zijn begin april getekend door minister Verhagen en de boegbeelden van de Nederlandse Topgebieden. Volgens het ‘Masterplan Bètatechniek’ stevent Nederland af op een tekort van 40.000 betatechnici.

Laboratoria
De betrokken onderwijsninstellingen spannen zich al langer in om meer jongeren te interesseren voor technisch onderwijs, maar verwachten dat de samenwerking op één campus hier substantieel aan bijdraagt. “De bedrijvigheid op het TU/e Science Park zal letterlijk en figuurlijk enorm toenemen”, aldus Jo van Ham, collegelid van de TU/e.
“Ik voorzie een veel drukkere campus waarin de partners gebruikmaken van elkaars faciliteiten, zoals laboratoria en werkplaatsen. Ook willen we veel ruimte bieden aan startende ondernemers en kennisintensieve bedrijven. De nabijheid van zoveel technisch geschoolden van mbo- tot en met wo-niveau biedt daarvoor een gunstig klimaat.”

“Doordat de studenten van de verschillende niveaus nu ook daadwerkelijk samen op één locatie gehuisvest worden en nauwer gaan samenwerken in projecten, zal dat de doorstroom van studenten naar een hoger niveau zeker bevorderen,” zegt Nienke Meijer, collegelid van Fontys Hogescholen.

techniek_campus_eindhoven_2012.jpg

Maatschappelijke context
“De gezamenlijke mogelijkheden voor interdisciplinaire stage- en onderzoeksopdrachten op het technisch gebied voor studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau zijn nu veel makkelijker te realiseren.”

Volgens Antoine Wintels, collegevoorzitter van ROC Eindhoven, is het ook van belang om de maatschappelijke context van techniek te laten zien: “Bijvoorbeeld hoe technologie ingezet kan worden in de zorg. Hierdoor krijgen jongeren veel beter zicht op de brede mogelijkheden die techniek biedt.”

De samenwerking tussen de Eindhovense onderwijsinstellingen op het gebied van techniek kreeg de afgelopen jaren al meer vorm en inhoud. Zo bieden Fontys Hogescholen en ROC Eindhoven aan studenten mbo-4-ict een versneld traject. De studenten kunnen op die manier zowel een mbo- als een hbo-diploma behalen in zes in plaats van acht jaar.

Fontys Hogescholen en de TU/e werken al langere tijd met doorlopende leerlijnen door middel van schakelprogramma’s en minoren. Daarnaast biedt het Equipment & Prototype Center (EPC) van de TU/e al regelmatig stageplaatsen op mbo- en hbo-niveau. De verdergaande samenwerking die nu wordt aangegaan, moet ruimte bieden voor nog veel meer initiatieven op dit vlak.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel