23 juni 2024

Ouders redden Montessorischool De Wiek in Drunen

DRUNEN | NIEUWS | De sluiting van Montessorischool De Wiek in Drunen is van de baan. De ouders hebben het bestuur van ATO Scholenkring ervan weten te overtuigen dat de school bestaansrecht heeft.

Titus Hoedemaker, lid van het college van bestuur van ATO, bevestigt dat de inbreng van de ouders doorslaggevend is geweest om het voorgenomen besluit terug te draaien. “We hadden er wel met de MR over gesproken, maar nog niet met alle ouders samen. Dat was een belangrijk argument, de ouders geloven er in dat de school van hun kinderen kan blijven voortbestaan.” De ouders hebben aangegeven dat zij zich ook zullen inzetten om de positie van de school te versterken.

De Wiek is de enige school van ATO in de regio Drunen, de andere scholen staan in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met honderd leerlingen is de school uit oogpunt van bekostiging eigenlijk net te klein om financieel gezond te kunnen zijn. “Als groot schoolbestuur kunnen we een tekort wel enige tijd aanvullen, maar op een gegeven moment moeten de financiën weer in evenwicht zijn. Dat kan als de school erin slaagt door te groeien naar ongeveer 120 leerlingen”, legt Hoedemaker uit.  

Krimpregio

De ouders hebben beloofd zich in te spannen om meer leerlingen te werven. Dat is een behoorlijke opgave want de Langstraat is een krimpregio, het aantal kinderen neemt af. Hoedemaker gaat er vanuit dat de concurrentiestrijd met het schoolbestuur Scala, dat 15 basisscholen in het gebied onder zijn hoede heeft, zal verscherpen. “Die zitten natuurlijk ook niet stil. Maar De Wiek heeft met het Montessori-onderwijs een sterk concept.”

Ook de ouders van De Wiek, die 25 jaar geleden werd opgericht, hechten aan deze vorm van onderwijs. Ze zijn zeer te spreken over de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school. “Montessori-onderwijs is regulier basisonderwijs waarbij niet de klassikale structuur bepalend is, maar ieder kind op zichzelf als uitgangspunt dient. Kinderen krijgen veel ruimte voor hun algehele ontwikkeling en zijn er vroeger zelfstandig door. Deze vorm van onderwijs groeit in de grote steden juist heel sterk omdat het goed bij de kinderen van nu past”, schrijven de ouders in een verklaring.  

Deel dit artikel