27 mei 2024

Cijfer rekentoets vanaf 2014 op het diploma

DEN HAAG | NIEUWS | Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) houdt vast aan het vermelden van het resultaat van de rekentoets op de cijferlijst van het diploma, vanaf het schooljaar 2013/2014.

Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer in antwoord op een brief van scholierenbond Laks. Die vreest dat scholieren die geslaagd zijn voor hun vo-diploma daarvan nadeel ondervinden als dat cijfer een onvoldoende is. Laks vindt de vermelding van het cijfer met ingang van volgend jaar vreemd, omdat het resultaat dat een leerling op de rekentoets bijhaalt, pas vanaf 2015/2016 ook daadwerkelijk meetelt voor het totale examenresultaat. De scholierenbond vindt dat het rekenonderwijs nog niet overal goed op de rails staat en dat de examenkandidaten daar de dupe van worden.

Maar Dekker is niet gevoelig voor de kritiek van Laks. Met ingang van volgend jaar is de rekentoets een verplicht onderdeel van het examen, ook al telt het cijfer nog niet mee. Een leerling die geen rekentoets maakt is automatisch gezakt. “Ik vind het wenselijk dat dan ook het cijfer zelf vermeld wordt. Het vervolgonderwijs weet dan waar een leerling staat met betrekking tot rekenen. Zeker voor het mbo is dat relevant want ook daar zal rekenen als onderdeel van net examen getoetst worden”, aldus Dekker.

Bovendien is de bewindsman ervan overtuigd dat het vermelden van het rekencijfer op de (eind)cijferlijst ertoe bijdraagt dat zowel leerling als school hechten aan een goede prestatie. “Dat zal de inspranningen voor het rekenonderwijs en de prestaties bij de toets zelf verbeteren.” Volgens Dekker was die vrijblijvendheid er de oorzaak van dat bij de pilots in 2012 er zeer veel onvoldoendes gescoord werden.

> Lees ook wat prof. Hans van Luit eerder in een interview over de rekentoets en leerlingen met dyscalculie heeft gezegd: gevolgen dramatisch. [Oktober 2011]

> Alle hens aan dek om forse taalachterstand weg te werken

Deel dit artikel