19 mei 2024

Landelijk Lerarencongres 8 oktober in Den Bosch

DEN BOSCH | NIEUWS | De campus van het Koning Willem I College in Den Bosch biedt dit jaar onderdak aan Het Lerarencongres. Een initiatief van de Onderwijscoöpratie, de vakinhoudelijke belangenorganisatie van leraren. Het is voor de tweede maal dat het congres wordt gehouden.
Op het programma staan behalve inleidingen van o.a. publiciste Aleid Truijens en tientallen workshops over uiteenlopende onderwerpen. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben toegezegd aanwezig te zullen zijn.

Volgens de organisatie is Het Lerarencongres ‘dé plek om kennis te maken met collega’s, elkaar te inspireren, ideeën op te doen én te delen en te bouwen aan een sterk netwerk. Kortom de plek om met en van elkaar te leren en met collega’s te werken aan professionalisering. Het programma wordt interactief met leraren opgesteld.’
Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en initiatieven van leraren die laten zien hoe zij invulling geven aan hun vak en de ruimte die zij hebben benutten.

De thema’s  van het congres hebben direct verband met het dagelijks werk van de leraar en komen o.a. voor in de Lerarenagenda van OCW en de Agenda Beroepsgroep Leraren. Dit zijn onder andere een sterke beroepsgroep, professionalisering, peer review, professionele leergemeenschappen, de lerarenopleiding en het lerarenregister.

Het Lerarencongres vindt plaats op woensdag 8 oktober 2014 van 9.30 tot 17:00 uur. Toegang tot het congres is gratis. Voor meer informatie: de Onderwijscoöperatie

Deel dit artikel