23 mei 2024

Avans en Fontys spelen in op groeiende behoefte aan ict’ers

BREDA | EINDHOVEN | NIEUWS | Er is in Brabant een groeiende behoefte aan hoogopgeleide ict’ers. Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen spelen hier op in door een verdergaande samenwerking met regionale overheid en bedrijfsleven.

Fontys heeft vacatures voor minimaal 13 professionals die als ict-docent aan de slag willen gaan. Deze ervaren ict’ers moeten in staat zijn de lesstof op inspirerende wijze over te brengen, waarbij ze kunnen putten uit de praktijk van alledag. In het vakblad Computable zegt Ad Vissers, directeur van de Fontys Hogeschool ICT, daarover het volgende:

“Om ervoor te zorgen dat de inhoud van het onderwijs blijft aansluiten op wat bedrijven willen, werken we samen met ongeveer veertig ‘Partners of Education”, zegt Ad Vissers, directeur Fontys Hogeschool ICT. ‘Ieder bedrijf adopteert een stuk onderwijs en voelt zich daar medeverantwoordelijk voor. Zo valideren we dat ons onderwijs aansluit bij actuele marktbehoeften.’ Fontys telt ongeveer tweeduizend studenten die ict doen.

ICT-academie Avans
De gemeente Breda, Ericsson, PharmaPartners, Valori en InfoSupport gaan een nauwe samenwerking aan met de ICT-academie van Avans Hogeschool. Dat gebeurt bijvoorbeeld door deelname in adviesraden, het mede-ontwikkelen en verzorgen van onderwijs, het geven van gastcolleges en actieve bemiddeling bij stageplaatsen voor zowel studenten als docenten zijn enkele voorbeelden van de wijze waarop de samenwerking invulling krijgt.
Daarnaast kunnen de betrokken partijen een rol vervullen in het kritisch beoordelen van het onderwijsprogramma of het (mede-) beoordelen van studenten. Hierdoor draagt de samenwerking bij tot een betere aansluiting tussen theorie en praktijk, waardoor de afstand tussen het hoger beroepsonderwijs en het bedrijfsleven kleiner wordt.

Tekort aan technische studenten
Voor de partijen betekent het partnerschap bovendien dat zij de kans krijgen om in een vroeg stadium contacten te leggen en te onderhouden met potentiële medewerkers. Er dreigt een tekort aan technisch geschoold personeel waaronder ICT-medewerkers. Zij nemen zo een bevoorrechte positie in bij de plaatsing van studenten die op zoek zijn naar een stage-, afstudeer- of duale plaats.

Deel dit artikel