15 juli 2024

Innofun: Met ict aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen

BREDA | NIEUWS | “Kinderen hebben thuis een computer, een smartphone of een tablet. Ze twitteren, zitten op Hyves of Facebook, ze gamen, enz. Ze leven in een digitale wereld en dat houdt in sommige gevallen op als ze hun schoolgebouw binnenstappen. Dat is toch heel merkwaardig.”

In een notendop geeft Ronald Philipsen aan waarom de Edux Groep onder leiding van eerst Jos Baeten en nu van hemzelf, Innofun heeft opgericht. Innofun wil scholen in het primair en voortgezet onderwijs helpen om de digitale generatiekloof die zo langzamerhand ontstaat tussen de jongeren (leerlingen) en ouderen (leraren, ouders) te dichten. Want door de afstand dreigt het onderwijs de boot te missen. ICT en sociale media bieden volgens Philipsen de mogelijkheid om het onderwijs te vernieuwen en beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van jongeren.

Al vanaf 1985 is het beleid van de overheid erop gericht om ICT een plek te geven in het onderwijs. De eerste poging – het Comeniusproject – mislukte jammerlijk. De computers die scholen werden binnengereden bleven vaak ongebruikt. De tijd bleek nog niet echt rijp voor toepassing van ICT in het klaslokaal. Het waren vervolgens voortrekkers die je binnen elke school wel één of meer hebt die de geesten langzaam rijp maakten. En inmiddels beschikt elke school over een flink aantal computers en werkplekken voor leerlingen en docenten en beschikt men over een aansluiting op de digitale snelweg.

Digiborden
Toen de afgelopen jaren de digiborden op heel veel scholen in hoog tempo het traditionele schoolbord verving leek het onderwijs bezig aan een serieuze inhaalslag op ict-gebied. Maar dat is deels schijnt zegt Philipsen. “Veel docenten gebruiken het digibord toch vooral als een schoolbord dat ook handig is om filmpjes of foto’s op te laten zien. Onderwijskundig gezien heeft het nog maar op weinig plekken geleid tot vernieuwing.” Een voorbeeld is het klassikaal afnemen van een toets waarbij leerlingen over een stemkastje beschikken waarmee ze hun antwoord aangeven. De leerkracht kan in een oogopslag zien hoeveel leerlingen het antwoord goed hebben en of het nodig is om extra uitleg te geven.

Er is, algemeen gesproken, in het onderwijs geen weerzin tegen technologische vernieuwing, zegt Philipsen. Ook het (oudere) onderwijzend personeel heeft thuis inmiddels ervaring opgedaan met pc of tablet. Wel is er veel onzekerheid. Over de eigen onkunde om met nieuwe media om te gaan, over de onbekendheid met de stortvloed aan tools, over gedragsregels en over hoe je een goed beleid ontwikkelt voor je school. En dat is waar Innofun in voorziet. Het bedrijf helpt leerkrachten, directeuren en bestuurders met training, cursussen of brainstorming vertrouwd te raken met technologische innovatie.

Hart van het bedrijf
Het hart van het bedrijf is het E-lab, een ruimte die is ingericht als een school van de toekomst. Grote smartborden, geavanceerde beeldschermen en muur- en vloerprojecties domineren het E-lab. Het is een inspirerende omgeving die aanstekelijk werkt op de cursisten: hier zet je een stap in eigentijds onderwijs. Maar het gaat er niet alleen om leerkrachten in te wijden in de geheimen van sociale media als Twitter, Spotify, Facebook, LinkedIn, YouTube of handige tools als  Cloud Box, Mindmap of Google+. Het programma dat Innofun aanbiedt is er evenzeer op gericht om de deelnemers te laten ervaren dat, zoals dat heet, kennis vermenigvuldigt door kennis met elkaar te delen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonder trots is Philipsen op een tool die in eigen huis ontwikkeld is: beeldend e-trainen. Het is een plat scherm dat in als een blad in een grote tafel ligt verzonken. Het is het idee van een gigagrote tablet. Een groep cursisten kan staande op deze tafel video’s aanklikken waarvan betrokken vindt dat anderen die ook zouden moeten zien. De gemaakte keuzes zijn het vertrekpunt voor een discussie over de thema’s. Het laat zich nog het best vergelijken met idee van de gele post-it papiertjes waar mensen hun gedachten op schrijven en die op een plek verzameld worden. Philipsen vertelt dat er ook vanuit het bedrijfsleven veel interesse is voor deze vinding.  

Geen knieval
Sommige critici van onderwijsvernieuwing is de digitalisering een doorn in het oog. Aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen suggereert dat onderwijs ‘leuk’ moet zijn of – in eigentijdse taal – ‘fun’ moet bieden. Een knieval voor gemakzucht van de hedendaagse jeugd. Philipsen is daar niet per se mee oneens. “Als ‘leuk onderwijs’ een doel op zich zou zijn, dan ben je verkeerd bezig. Maar onderwijs moet wel uitdagend, boeiend en inspirerend zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen beter presteren als het onderwijs is afgestemd op hun wereld, waarin computer en sociale media een grote spelen. Overigens betekent de FUN in Innofun vooral FUNdamenteel. We willen fundamenteel innoveren met ICT en sociale media”

Lesgeven op de kenmerkende, frontale manier van vele decennia achter ons heeft zijn langste tijd gehad. Leerlingen die in een klas stil moeten luisteren naar een leerkracht die alleen maar ‘zendt’ zappen weg. “We weten inmiddels dat deze manier van onderwijs niet effectief is”, zegt Philipsen, die eraan toevoegt dat er ook in de school van de toekomst de leraar als ‘storyteller’ zijn waarde heeft.

Over Innofun
Innofun begeleidt basisscholen en middelbare scholen die sociale media een structurele en blijvende plek willen geven in hun onderwijs. “Wij geloven in de kracht van ICT en sociale media. Het zijn middelen die scholen in staat stellen om hun onderwijs te vernieuwen en beter aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen.” Innofun maakt deel uit de Edux Groep in Breda. Tot deze groep behoren ook Edux Onderwijsadvies en Citowoz. Edux Groep is gevestigd op het bedrijventerrein bij het stadion van NAC.  

> www.innofun.nl

___________________________________________________________________________

Flipping the classroom
Voorbeeld van innovatie met gebruikmaking van ict is het concept van Flipping the Classroom. Docent Jelmer Evers uit Utrecht is een van de voorlopers op dit gebied. In essentie komt het idee erop neer dat de instructie door de docent in de klas wordt opgenomen op video. De leerlingen bekijken thuis de uitleg van de lesstof. Op school gaan ze, onder begeleiding van de docent, aan de slag. Het is als het ware een omkering van de volgorde. ‘Huiswerk’ maken leerlingen op school, thuis vindt de kennisoverdracht plaats.

> Lees meer op http://www.onderwijsvanmorgen.nl/flipping-the-classroom/

Deel dit artikel