21 juni 2024

‘Leerlingen zijn de beste vraagbaak bij schoolkeuze’

ACHTERGROND | Hoe kies je als ouder een school voor je kind? Drie mensen met een ruime ervaring in het proces van schoolkeuze geven hun tips. Een belangrijke informatiebron zijn de leerlingen die al op de middelbare school zitten.

 

Tekst: Emmanuel Naaijkens  | Foto’s: Marc Bolsius

 

 

Raoul Kneepkens, manager zorg en begeleiding Sondervick College (vmbo, havo, vwo) in Veldhoven:

“Ik adviseer ouders om een actieve rol te spelen in de schoolkeuze en zich niet bij voorbaat neer te leggen bij wat het kind wil. Ga met zoon of dochter aan de keukentafel zitten en probeer na te gaan waar een bepaalde voorkeur op gebaseerd is. En neem het kind serieus! Als je dat weet kun je de school van voorkeur beter beoordelen. Let daarbij vooral op hoe het ondersteuningsprofiel van een school eruit ziet. Is er veel begeleiding of moeten kinderen vooral zelf hun weg vinden? Als ouder ken je zelf je kind het beste. Heeft het veel of weinig aansturing nodig? Heeft het aan één woord voldoende om aan de slag te gaan, of heeft het een arm om zijn schouder nodig? En het maakt uit of een kind naar havo/vwo gaat of vmbo. Op havo en vwo wordt verwacht dat kinderen zelfstandig kunnen werken. In het vmbo, en met name in basis/kader, houdt men leerlingen langer bij de hand.”

“En speciaal als het gaat om kinderen met dyslexie, dyscalculie of een autismestoornis is het van belang om na te gaan wat een school op dat vlak te bieden heeft. Doen ze wat het protocol voorschrijft of maken ze er meer werk van en is er oog voor de onderliggende problematiek?
Ga naar een open dag en praat daar vooral met leerlingen. Die geven heus een eerlijk antwoord, die zijn daar heel open in, is mijn ervaring. Zoek contact met andere ouders die al een kind op een bepaalde school hebben.”

Brugklassers van het Jeroen Bosch College vermaken zich in de pauze.

Rob Udo, afdelingsleider brugklassen Jeroen Bosch College (vmbo-t, havo, vwo) in Den Bosch:

“In het algemeen doen scholen in hun basiskwaliteit niet voor elkaar onder. Dus is het van belang om te kijken waar de verschillen in zitten, waar scholen hun accenten leggen.  Als ouders zien dat hun kind bijvoorbeeld interesse heeft in techniek dan zouden ze daar speciaal naar kunnen kijken bij het maken van een schoolkeuze.”

“Hoe beoordeel je de kwaliteit van een school? Dat is lastig voor ouders. Uitstroomcijfers zijn een belangrijk gegeven, maar zeggen niet alles. Mijn advies is, probeer erachter te komen hoe de sfeer is op een school. Want een kind moet zich thuisvoelen, de school moet een veilige omgeving zijn. Dat is een voorwaarde om tot goede resultaten te komen. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs en mijn overtuiging is dat kinderen er baat bij hebben als ze zich individueel kunnen ontwikkelen. Dat zou dus ook een aandachtspunt kunnen zijn bij de schoolkeuze.

“Hoe kom je als ouder aan betrouwbare informatie? Mijn advies is: praat op een open dag veel met de leerlingen. Die geven een eerlijk antwoord, ook als het gaat over zaken op school waar ze minder tevreden over zijn. En steek je licht op bij ouders die al een kind op de middelbare school hebben, laat ze vertellen over de communicatie vanuit de school. Feitelijke informatie kun je als ouder vinden op de site van de school, op de landelijke site van alle middelbare scholen en op de site van de inspectie. En ook op onze school hebben we een snuffelprogramma voor leerlingen in groep 8. Al met al levert dat een beeld op voor ouders dat kan helpen bij het maken van een keuze die past bij het kind.”

Els Lambooij, afdelingsdirecteur brugklassen Koning Willem II College Tilburg (vmbo-t, havo, vwo)

“Op de eerste plaats zou ik ouders aanraden om zich te oriënteren op scholen die een niveau bieden dat past bij het advies van de basisschool. Dat voorkomt op voorhand teleurstellingen. En kijk vervolgens hoe de scholen de niveaus hebben georganiseerd. De ene school heeft een brugklas op één niveau, de ander op twee of drie niveaus. Sommige scholen hebben een brugperiode van een jaar, andere van twee jaar. Het is belangrijk om te weten hoe dat in elkaar zit. Heeft je kind bijvoorbeeld het advies vmbo-t maar een mogelijkheid om naar de havo te gaan, dan is het wel handig als dat binnen dezelfde school kan. Een ander voorbeeld. Heeft het kind een advies dat op het randje van vmbo-t is, dan is het slim om voor een school te kiezen waar je ook vmbo basis en kader hebt.”

“Op de tweede plaats is mijn advies aan ouders: kijk verder dan de brugklas. Wat kan een kind verder kiezen in zijn schoolloopbaan. In de kern bieden alle scholen hetzelfde, maar in de vrije ruimte zitten de verschillen. Op de ene school bieden ze bijvoorbeeld Chinees aan, op de andere filosofie, of extra kunstvakken. Of ligt de nadruk op techniek.”
“En ten derde is het hartstikke belangrijk om te weten hoe de begeleiding is. Om maar eens wat te noemen. Wat doet een school om de overstap van basisschool naar middelbare school goed te laten verlopen? Hoeveel studielessen zijn er, is er huiswerkondersteuning, faalangsttraining? Hoe is het mentoraat ingericht, hoe zit het zorgteam in elkaar? Hoe werkt het decanaat om kinderen te helpen om keuzes te maken?”

[Dit artikel is eerder geplaatst in de Onderwijsbijlage van Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad, januari 2014]

Deel dit artikel