15 juli 2024

Eerste Kamer gaat nipt akkoord met norm onderwijsuren

DEN HAAG | NIEUWS | De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de onderwijskwaliteit, de onderwijstijd en de vakanties in het voortgezet onderwijs regelt.

Op dinsdag 26 juni werd er hoofdelijk gestemd op verzoek van de fracties van D66 en GroenLinks. Voor stemden 35 senatoren van de fracties van VVD, CDA, PVV en SGP. Tegen stemden 33 senatoren van de overige fracties.

In een stemverklaring zei senator Dupuis (VVD) dat haar fractie met weinig vreugde zou voorstemmen. Doorslaggevend was dat minister van Bijsterveldt op het belangrijkste punt van kritiek van de VVD de fractie tegemoet is gekomen. Dit betrof de rol van de medezeggenschapsraad. Ouder- en leerlinggeleding krijgen instemmingsrecht op de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de onderwijstijd en op de vaststelling of wijziging van de data waarop geen onderwijs behoeft te worden verzorgd.
De VVD-fractie was beducht dat dit instemmingsrecht zou leiden tot inmenging in de professionaliteit van de leraar, maar de minister heeft toegezegd de wet op dit punt zo te zullen veranderen dat de professionaliteit buiten kijf blijft.

Inbreuk
Van de tegenstemmers zag D66-senator Backer een motie van zijn hand verworpen worden. Volgens de motie zou het wetsvoorstel aangehouden of ingetrokken moeten worden om meer tegemoet te kunnen komen aan wensen uit het onderwijs, zoals invoering van de 1000 urennorm, in plaats van de 1040 uren waar de regering aan wil vasthouden. De PvdA-fractie vond de inbreuk op de rechten van werknemers- en werkgeversorganisaties om arbeidsvoorwaarden vast te stellen een belangrijke reden om tegen te stemmen.
[Bron: Eerste Kamer*]

► Zie voor meer informatie over de behandeling van dit voorstel de site van de Eerste Kamer

► Helft havo’s voldoet niet aan onderwijstijd

► Ouders en leerlingen krijgen zeggenschap over invulling onderwijstijd

 

 

 

 

 

*) “De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan geen verantwoordelijkheid
nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie”

Deel dit artikel