19 juni 2024

Koen Becking voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg

TILBURG | NIEUWS | Dr. Koen Becking is benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Tilburg. Becking volgt Hein van Oorschot op die per 1 september voorzitter wordt van het College van Bestuur van de NHTV in Breda.

Koen Becking (Alphen ad Rijn, 1969) is op dit moment voorzitter van de Statutaire Directie van de KRO. Daarvoor was hij Algemeen Directeur van ROI, het Opleidingscentrum voor de top van de Nederlandse Overheid. Eerder was hij werkzaam voor het ministerie van Justitie en het Centrum voor Arbeidsverhoudingen.
Becking studeerde van 1988 tot 1992 Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op tien jaar arbeidsverhoudingen bij Nederlandse en Europese overheden. Van 2003-2009 was hij bijzonder hoogleraar in Zuid-Afrika aan de Universiteit van Stellenbosch.

Het College van Bestuur (CvB) van Tilburg University bestaat uit twee leden. De voorzitter, vanaf 1 oktober dr. Koen Becking mpa (master of public administration), en prof. dr. Philip Eijlander in de functie van Rector Magnificus. Het CvB vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit en is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur.  In zijn nieuwe positie gaat Becking leiding geven aan algemeen bestuurlijke en strategische zaken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Tilburg University.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel