14 juni 2024

Experiment met Engels op basisschool beperkt tot 225 minuten per week

DEN HAAG | NIEUWS | Onderwijs in het Engels op de basisschool in het kader van de Experimenteerwet moet beperkt blijven tot maximaal 3 uur en 45 minuten per week. De Onderwijsinspectie zal er op toezien dat scholen deze grens niet overschrijden.

Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank in Rotterdam over basisscholen die een zogeheten Early Birdprogramma aanbieden. Dat zijn scholen die vroeg vreemde taal (vvto) onderwijzen. Kinderen krijgen er al vanaf groep 1 les in het Engels. Dat is een doorn in het oog van de Stichting Taalverdediging te Eindhoven die vindt dat de Wet op het primair onderwijs moet worden gehandhaafd waarin staat dat het Nederlands de voertaal is.

De rechter heeft de stichting in juli in het gelijk gesteld. In de wet staat ondubbelzinnig dat de voertaal Nederlands is. Echter, de overheid wil nagaan of en hoe het vroege vreemde taalonderwijs een plek kan krijgen. In het kader daarvan loopt er een experiment tot 31 december 2012 waarbij scholen 15% van de onderwijstijd activiteiten in het Engels mogen aanbieden. Omgerekend is dat 225 minuten per week. In Brabant is de Nicolaasschool in Oss deelnemer aan het experiment.

Geen verbod

De rechter wil echter geen verbod op het Early Birdprogramma, zoals de stichting had geëist. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat de Onderwijsinspectie erop zal toezien dat de betrokken scholen zich aan de maximumtijd houden. In het najaar komt de minister met een plan van aanpak waarin ‘de positie van het Engels in het primair onderwijs zorgvuldig wordt afgewogen’.

Overigens wordt op dit moment al op meer dan 500 basisscholen Engels aangeboden aan jonge kinderen, zij het op beperkte schaal. In groep 7 en 8 zijn scholen verplicht om Engels te geven. De Stichting Taalverdediging schrijft op haar website gemengde gevoelens te hebben over de uitspraak. De organisatie voert al jaren oppositie tegen het Early Birdprogramma dat aangeboden wordt op scholen van de stichting BOOR in Rotterdam. Dat de rechter heeft bevestigd dat het Nederlands de voertaal is, is voor de stichting winst. Ze heeft er echter moeite mee dat er geen verbod is uitgesproken op het Early Birdprogramma. Het bestuur beraadt zich nog op een eventueel hoger beroep.

► Lees ook Relatief weinig basischolen in Brabant geven kleuters les in vreemde taal 

► Lees hier het standpunt van de Stichting Taalverdediging    

Deel dit artikel