15 juli 2024

Theo van Rijzewijk verzet zich tegen negatieve berichten over passend onderwijs

TILBURG | NIEUWS | De directeur van het samenwerkingsverband Plein 013 in Tilburg, Theo van Rijzewijk, heeft grote moeite met de negatieve toon in de berichtgeving over passend onderwijs. Hij vindt dat er ten onrechte een doemscenario wordt geschetst dat het onderwijs (nog) niet klaar zou zijn om deze verandering per 1 augustus door te voeren.

Van Rijzewijk komt met zijn hartenkreet in het Brabants Dagblad van 27 november 2013. Midden-Brabant was een van de koplopers bij de ontwikkeling van passend onderwijs en werd eerder ook door OCW als voorbeeld genoemd voor andere regio’s. De directeur van swv Plein 013 verzet zich tegen het beeld dat in de media lijkt te ontstaan dat scholen overspoeld worden met zorgleerlingen en dat docenten dat niet kunnen handelen. “Alsof elke klas straks er ineens drie leerlingen bij krijgt met gedragsproblemen.”

Maar cijfermatig gezien klopt dat van geen kanten, rekent Van Rijzewijk in het Brabants Dagblad voor. In Midden-Brabant zouden er in een periode van vijf jaar in het primair onderwijs ongeveer 160 leerlingen, verdeeld over 82 basisscholen, een plek in het regulier onderwijs moeten krijgen.
Afgelopen zaterdag uitte Eugène Bernard in het Brabants Dagblad zijn zorgen over de invoering van passend onderwijs. In zijn ogen zijn de middelbare scholen daar nog niet klaar voor. Ook uit een onderzoek van Sardes komt naar voren dat scholen nog wel wat werk hebben te verzetten.

> Ga hier naar het swv Plein 013

Deel dit artikel