20 juni 2024

Osse CDA-wethouder van onderwijs treurt niet om verdwijnen rk-signatuur

OSS | NIEUWS | Het voornemen van het Bossche schoolbestuur Signum om afscheid te nemen van de katholieke signatuur kan rekenen op instemming en afkeuring.

De Osse CDA-wethouder René Peters (sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie) heeft er niet veel moeite mee, blijkt uit zijn blog van deze week. Zijn dochter zit op een katholieke basisschool, niet vanwege de katholieke signatuur maar omdat het een goede school is. Zelf zat Peters als kind op een niet-katholieke basisschool.

Peters constateert dat ouders, een kleine uitzondering daargelaten, niet meer uit principe voor een katholieke school kiezen. “Schoolkeuze hangt af van onderwijskwaliteit en vooral van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe waarden worden geleefd en niet zozeer beleden.”

En hij besluit: “Laten we eerlijk zijn. Behalve het bordje aan de muur en de letters RK voor de schoolnaam is er weinig katholiek meer aan een basisschool. Dat wil niet zeggen dat scholen geen werk maken van identiteit. Zo bekeken is het schrappen van de RK voor de stichtingsnaam hooguit uit het oogpunt van traditie erg. Waarschijnlijk merken leerlingen geen enkel verschil.”

Christelijk onderwijs
Ook vanuit de koepel van het christelijk onderwijs wordt gereageerd op het voornemen van het bestuur van Signum. Wim Kuiper, voorzitter van de Besturenraad, bestrijdt dat verwatering van de identiteit niet alleen het katholiek onderwijs maar ook de protestants-christelijke scholen raakt. Volgens Kuiper is dat een hardnekkige mythe.

Op de site van de Besturenraad schrijft Kuiper onder meer: “We hebben het juist ook vanwege deze mythevorming recent nog eens wetenschappelijk laten onderzoeken in het primair onderwijs. Het blijkt dat ook de ‘gewone’ christelijke scholen en zeker ook die in een multiculturele omgeving staan volop, serieus en doordacht invulling geven aan hun christelijke identiteit. De scholen zijn actief bezig met het vertalen van die identiteit in de pedagogische aanpak, lesinhoud, dagopeningen, vieringen en in het schoolklimaat.”

> Lees ook Schoolbestuur Signum ziet na eeuw geen heil meer in katholieke identiteit

> Lees ook Doorgaan met dialoog over betekenis van katholiek onderwijs

> Lees ook OMO koestert haar katholieke identiteit: ‘Het is geen kwestie van afvinken’

Deel dit artikel