17 april 2024

Het onderwijs moet de wind in de rug krijgen

BREDA | Aat Sliedrecht, voorzitter van de Nationale OnderwijsWeek, hield bij de start op maandag 1 oktober onderstaande inleiding. Hij was een aantal jaren werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.

Een school is een heel bijzonder soort samenleving. Wat had ik er moeite mee als ik van kinderen, leerlingen afscheid moest nemen. De school uit na 8 jaar, je beeld uit op weg naar een nieuw en spannend vervolg van hun leven. Jarenlang heb je hun leven heel intensief gevolgd en gedeeld. Onderwijs was voor mij niet een voorspelbare keuze. lk ben er ingerold omdat ik eigenlijk niet goed wist wat ik met mijn leven moest. Dan doe je toch de kweekschool, zoals die opleiding toen nog heette. Vanaf dag 1 is de liefde voor het onderwijs gegroeid. Die is opgebloeid en mooi en stevig geworden.

Niet alles in het onderwijs gaat goed. Lang niet voor iedereen is het die mooie en spannende tijd van hun leven, die het kan zijn. Maar voor velen is het een goede tijd, zet het jonge mensen op sporen, raken ze met anderen voor hun leven verbonden en is het waardevolle begin van de eigen ontwikkeling en ontplooiing.

Onderwijs, de school, is één van die kernen in het leven van mensen, die bepaalt, stuurt, richting geeft. Jonge mensen ontmoeten er hun voorbeelden, leren er vrienden maken, relaties leggen en worden er uitgedaagd om stap voor stap de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en voor dat van anderen om hen heen.

De Nationale OnderwijsWeek vraagt de nadrukkelijke aandacht voor het onderwijs, dat zo’n gewichtige plaats inneemt in het leven van ieder mens. Juist omdat het een zo ongelooflijk belangrijk en bepalend instituut is, verdient het aandacht, vraagt het om een grote betrokkenheid van iedereen in onze samenleving. Daar immers worden jonge mensen gevormd, opgeleid, daar wordt de kiem gelegd voor de kwaliteit van de samenleving nu en de samenleving van morgen. Je kunt daar als samenleving niet schouderophalend aan voorbij gaan en de last voor de kwaliteit van het onderwijs eenzijdig bij de professionals leggen.

Soms gaan we er als samenleving te gemakkelijk aan voorbij. Verdiepen we ons te weinig in de toekomst, in wat jonge mensen moeten leren voor de samenleving van morgen. Dan blijven politici, bestuurders, media en ouders te gemakkelijk steken in kritiek, in veroordeling. Wat ik in en van het onderwijs, van kinderen en ouders heb geleerd, is dat een kind haast letterlijk ziek wordt van een gebrek aan prestaties, van geen waardering, geen aandacht, geen erkenning. Als volwassen samenleving doen we dat soms het onderwijs aan. Makkelijker strooit die samenleving zo nu en dan met kritiek, met het opsommen van tekorten, met aandacht voor wat er weer of nog steeds niet goed gaat. lk weet één ding heel zeker: daar wordt het onderwijs niet beter van.

Net zo als jonge mensen en eigenlijk alle mensen opbloeien van aandacht, van een compliment, van het echt luisteren naar zorgen en problemen, zo kan het onderwijs opbloeien van een positief kritische maatschappelijke en politieke aandacht. Met de Nationale OnderwijsWeek bieden we iedereen de kans om dat een week lang te doen. Verdiep je, al is het maar voor een week, in die successen van het onderwijs, de inspirerende vormen van persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing en draag zo, ieder op eigen wijze, bij aan het succes van het onderwijs.

Dit is de opening van de Nationale OnderwijsWeek, de inmiddels tiende week van het onderwijs. We gaan pas een jubileum vieren als we merken, dat onderwijs de wind in de rug krijgt, als ouders mede de verantwoordelijkheid nemen en krijgen in scholen, in het leren, als bedrijven merkbaar, zichtbaar en tastbaar mee gaan doen om het onderwijs breder, goed aansluitend op banen te maken. De Nationale OnderwijsWeek, en ik ga u niet hier en nu vermoeien met het programma van de Week, met de plannen voor het onderwijsjaar van Onderwijsstad Breda, is pas geslaagd als het onderwijs niet alleen wordt benoemd als belangrijke kern en spil van onze samenleving, maar als voor de invulling van die spilfunctie een brede, maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid wordt aanvaard.

De organisatie
De Nationale OnderwijsWeek (NOW) wordt georganiseerd door stichting Nationale OnderwijsWeek in samenwerking met het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). Samen zetten zij zich in voor voorlichting en positieve beeldvorming over het onderwijs. En voor betere verbindingen tussen onderwijs en samenleving.
De praktische organisatie en de communicatie rondom de week wordt verzorgd door communicatieadviesbureau AT Consult. Ook de Nationale OnderwijsKrant wordt gemaakt onder leiding van AT Consult.

> Ga hier naar de site van de Nationale Onderwijsweek

> Lees ook: Oproep: ‘Verdiep je ook eens in de successen van het onderwijs’   

Deel dit artikel