14 juni 2024

Nationale TopTalentPrijs voor docenten uit Eindhoven

BREDA | NIEUWS | Twee docenten die hun lerarenopleiding in Eindhoven hebben gevolgd hebben de OnderwijsTopTalentPrijs in de wacht gesleept, zowel in de categorie primair als voortgezet onderwijs.

Het gaat om Ingeborg van Schaik-Schuurmans, die haar diploma behaalde aan de Fontys Pabo in Eindhoven en om Peter Out die zijn diploma behaalde aan de Eindhoven School of Education (onderdeel van de Technische Universiteit). Bijzonder is dat de pabo in Eindhoven vorig jaar ook al met de eer ging strijken.

In de categorie primair onderwijs waren er veertien genomineerden afkomstig uit heel Nederland, en in de categorie vo moest de jury onder leiding van Riet Ogink (Giralis) een keuze maken uit zeven genomineerden. De ToptalentPrijs is opgezet om studenten aan de lerarenopleidingen te stimuleren hun talenten optimaal te ontplooien. De keuze wordt bepaald op basis van de afstudeeropdrachten van de aankomende leerkrachten.

Verrassend hoog niveau
De uitreiking vond plaats op de Avans Hogeschool van Onderwijsstad Breda in het kader van de Nationale Onderwijsweek. Omdat de pabo van Avans gastheer was voor de prijsuitreiking waren Bredase studenten uitgesloten van deelname. Juryvoorzitter Ogink zei aangenaam verrast te zijn door de hoge kwaliteit van de afstudeeropdrachten.

“We zien een sterk stijgende lijn. Toen we met de prijs begonnen hadden we moeite om een winnaar aan te wijzen. Nu was het erg moeilijk om een keuze te bepalen omdat het niveau van de inzendingen zeer hoog ligt”, aldus Ogink. En dat is goed nieuws voor het Nederlandse onderwijs omdat de jonge generatie zo een bijdrage levert aan een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oordeel jury
Ingeborg van Schaik-Schuurmans heeft op haar stageschool het rekenonderwijs in de onderbouw op een duidelijk hoger plan gebracht. Ze heeft onderzoek gedaan naar de vaardigheden van haar eigen collega’s op dat gebied. De jury: ‘Ze is kritisch naar haar collega’s en tegelijk creatief en vernieuwend. Een welkome aanvulling van het schoolteam. Haar eigentijdse aanpak van een lastig probleem – zeker niet alleen op haar stageschool – maakt grote indruk’.

De jury is ook vol lof over het werk van Peter Out, die onderzoek deed naar de positieve effecten van mindmapping in het natuurkundeonderwijs. De jury meldt in haar rapport: “Peter Out laat met dit onderzoek zien dat hij actief op zoek is naar manieren hoe leerlingen effectief en efficiënt kunnen leren, wat een belangrijke eigenschap van een docent is. Hij heeft voor zijn lerarenopleiding twintig jaar gewerkt als consultant op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Peter laat op fraaie wijze zien dat buiten het onderwijs opgedane ervaringen van grote waarde kunnen zijn voor de ontwikkeling van datzelfde onderwijs.

De prijs bestaat uit een bronzen trofee, een geldbedrag van 1000 euro, een abonnement op Didactief en Van 12 tot 18 en een gratis lidmaatschap van de onderwijsbond AOb. De organisatie is in hanen van INOP (Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie) i.s.m. Giralis, AOB, Didactief en Van 12 tot 18.
[Bron: o.a. persbericht]

Op de foto boven: winnaar Ingeborg van Schaik – Schuurmans (rechts) betrekt de docente die haar begeleid heeft in de feestvreugde.Onder: De genominederden poseren voor de fotograaf.


Deel dit artikel