23 mei 2024

Biskop haalt postuum zijn gram: streep door 1040 uur

DEN HAAG | ANALYSE | Het heeft even geduurd, maar nu lijkt het er toch van de te komen. De ‘nieuwe’ regeling van 1040 onderwijstijd in het voortgezet onderwijs gaat zeer waarschijnlijk van tafel.

Een motie van parlementslid Paul van Meenen (D66) om de wet terug te draaien kan volgens berichten in de media rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Vooral de steun van het CDA onder de motie is opmerkelijk. Die stemde namelijk eerder, tijdens het eerste kabinet Rutte, tandenknarsend in met het wetsvoorstel. Onder druk van de PVV was het oorspronkelijke voorstel, dat in samenspraak met het onderwijsveld was gemaakt, aangescherpt. De onderwijstijd moest op 1040 (klokuren) worden vastgesteld, in plaats van duizend uur zoals het onderwijs zelf wilde.

De toegeving aan de PVV, puur uit politiek-strategische motieven, zat toenmalig Kamerlid Jack Biskop, indertijd onderwijswoordvoerder, als een grote graat in de keel. Zijn frustratie kwam op een subtiele manier naar buiten tijdens een onderwijsdebat in Breda, in maart dit jaar. Daar merkte Frans van Kalmthout, collegelid van Avans Hogeschool op, dat het CDA met de onderwijstijd ‘was genaaid door de PVV’. Biskop zweeg, maar zijn gezicht sprak boekdelen: Van Kalmthout had gelijk.

En laat het nou toevallig daar in Breda een bijeenkomst zijn geweest van D66, de partij die nu het voortouw heeft genomen om de regeling terug te draaien. En zo haalt Biskop, hoewel hij inmiddels de Kamer heeft verlaten, alsnog zijn gram.
 
> Lees ook:

PVV heeft CDA met 1040 uur ‘n streek geleverd, beaamt Jack Biskop [maart 2012]

Crisis in Den Haag: nieuwe kans voor 1000 uur onderwijs?

 

 

 

 

Deel dit artikel