19 juni 2024

Tilburgse universiteit haalt broekriem aan, en investeert

TILBURG | NIEUWS | De universiteit van Tilburg gaat de komende jaren snijden in de uitgaven. Het geld dat daardoor vrijkomt wordt gebruikt om te investeren in die wetenschapsgebieden waarin de universiteit uitblinkt

Dat maakte Koen Becking, collegevoorzitter in Tilburg, bekend in zijn eerste nieuwjaarsrede. De keuze om enerzijds de broekriem aan te halen, en anderzijds te investeren is de richting van het nieuwe strategisch plan dat loopt tot 2020.
Becking maakte in zijn toespraak een balans op van de 99 dagen dat hij nu met rector magnificus Philip Eijlander aan het roer staat van Tilburg University. De collegevoorzitter toonde zich onder de indruk van de ambitie, kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid die hij heeft aangetroffen op de universiteit. ‘Onze founding fathers, Cobbenhagen voorop, zouden er buitengewoon tevreden over zijn’, zei hij. Maar tegelijkertijd wordt realistisch en kritisch gekeken naar de universiteit met het oog op de toekomst.

Volgens Becking moet de universiteit allereerst duidelijk kiezen voor kwaliteit, door te investeren in disciplines waarin zij excelleert en niet meer in programma’s die in Tilburg geen toekomst hebben.
Ten tweede moet het wetenschappelijke profiel worden aangescherpt vanuit herkenbare thema’s op gebieden als Economics en Law, met daaronder een brede basis van wetenschapsgebieden die dat profiel ondersteunen. Met zo’n scherp profiel is Tilburg University een waardevolle strategische partner voor andere partijen in de samenleving, aldus Becking.

Colleges door topwetenschappers
Ten derde moet het onderwijs verder worden verbeterd en vernieuwd. De lat moet verder omhoog voor studenten, die dat overigens ook zelf willen. Dat betekent meer onderwijs door toponderzoekers, en meer inzet en eigen verantwoordelijkheid voor studenten die zich met hun
Tilburgse opleiding kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Een hoge kwaliteit van onderzoek, onderwijs èn ondersteunende diensten is cruciaal om dit mogelijk te maken, betoogt Becking. Tegelijkertijd zal de universiteit zich verder openstellen voor de samenleving, onder andere door partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen naar de campus te halen. De komende maanden wordt het nieuwe strategisch plan voorbereid, onder de noemer Tilburg University 2020.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel