24 april 2024

Bestuurlijke krachtpatser Wintels vertrekt na bijna zes jaar bij Fontys

marcel_wintels.jpg
Marcel Wintels

EINDHOVEN | NIEUWS | Aan het eind van het jaar vertrekt Marcel Wintels als voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen. Hij heeft dan bijna zes jaar die functie vervuld.

In 2008 nam Wintels, afkomstig van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de voorzittershamer over van Norbert Verbraak is er bij Fontys Hogescholen veel veranderd. Toen hij aantrad trof hij een flink aantal problemen aan, op het gebied van onderwijs, financiën en organisatie. In een interview met Onderwijs Brabant zei Wintels onlangs dat Fontys in die tijd ‘het lachertje van de sector was’.

Wintels ontpopte zich al snel als een bestuurlijke krachtpatser. Onder zijn bewind is er flink gesaneerd. Honderden banen verdwenen. Dat was enerzijds nodig om de financiën op orde te krijgen, maar anderzijds om de organisatie aan te passen aan de onderwijskundige behoeften. Er moesten meer mensen werkzaam zijn in het primaire proces. Er waren naar verhouding teveel functies in de ondersteunende diensten. De hogeschool werd verdeeld in 31 instituten, die in ruime mate eigen verantwoordelijkheid kregen. De meeste recente maatregel is het afstoten van de Fontysopleidingen buiten Brabant en Limburg.

Scherp profiel
Fontys heeft de afgelopen jaren zichtbaar aan kracht gewonnen. Het profiel van de hogeschool is aanscherpt, de kwaliteit van het onderwijs toegenomen. Mede als gevolg van de problemen zag Fontys het aantal studenten teruglopen. Die trend is gekeerd en met ruim 40.000 studenten is Fontys in grootte de tweede hogeschool. Uit de meest recente interne rapportage blijkt op een aantal terreinen flink wat vooruitgang is geboekt. Wintels vindt dat er nu een stevig fundament ligt onder een stabiele organisatie en dat het een goed moment is om plaats te maken voor een opvolger. Het college van bestuur bestaat verder uit Nienke Meijer en Wilma de Koning.

In een brief aan de medewerkers schrijft Wintels dat het intensieve jaren waren. Hij was niet alleen de grote baas bij Fontys, maar werd door minister Van Bijsterveldt ook te hulp geroepen om als interimmanager het in nood verkerende Amarantis te redden. Bovendien deed Wintels vorig jaar mee aan de lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. In zijn vrije tijd geniet Wintels ook bekendheid als voorzitter van de wielerbond KNWU.

 

Deel dit artikel