18 april 2024

Fontys start lerarenopleiding voor het bèta-onderwijs van de toekomst

Leraar Science & Technology

Studenten van Fontys tijdens een practicum.

TILBURG | NIEUWS | Fontys Hogescholen start vanaf augustus met de nieuwe voltijd bacheloropleiding Leraar Science & Technology. De studenten worden niet opgeleid voor de bestaande bèta-vakken, maar die van de toekomst. Afgestudeerden hebben een tweedegraads lesbevoegdheid.

Fontys haakt hiermee op een ontwikkeling in het voortgezet onderwijs waar verschillende scholen al werken met nieuwe vakken zoals science en onderzoek en ontwerpen. De leraar die de studie Science & Technologie heeft gedaan is in staat om programma’s te ontwikkelen en de kar te trekken voor het vormgeven van toekomstig bèta-onderwijs.

Tijdens de opleding leert de aankomend docent  het bèta-onderwijs in samenhang vorm te geven. Dit betekent dat hij of zij aansprekend onderwijs leert verzorgen door de theorie te verbinden met de praktijk. In samenwerking met bedrijven, maatschappelijke instellingen en vakexperts van de vakken techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde, om dit te bewerkstelligen. En de bètadocent nieuwe stijl ontwikkelt oog voor de bèta-talenten van zijn of haar leerlingen en bereidt hen goed voor op een succesvolle studie en loopbaan in bèta-technologie.

Opleiden voor samenhangend bèta-onderwijs kan niet in een traditionele vakgerichte opleiding., aldus Fontys. Daarom ontwikkelen de studenten hun eigen leerroutes in de designstudio en wordt het leertraject in brede thema’s aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn FIRST® LEGO® League (jaarlijkse LEGO® wedstrijd) en technisch productontwerpen voor ecologisch onderzoek.

Geinteresseerden kunnen informatie opvragen bij de Lerarenopleiding of de open dag bezoeken op zondag 28 januari. De opleiding wordt zowel in Tilburg als in Sittard aangeboden.

[Bron: o.a. persbericht]

Document met achtergrondinformatie over de opleiding

———————————–

 

Tekort aan bètadocenten

Het bureau Regioplan heeft recent een analyse gemaakt  van de onwtikkelingen op de arbeidsmarkt voor leraren in 2020 – 2024. Volgens deze ramingen zal het tekort aan o.a. bètadocenten in de traditionele vakken niet worden opgelost.  [Regioplan, Sectoranalyse onderwijs, december 2017]

Deel dit artikel