23 mei 2024

Fontys pabo bouwt in Eindhoven basisschool van de toekomst

EINDHOVEN | NIEUWS | Op het terrein van de pabo in Eindhoven (Fontys Hogeschool Kind & Educatie) verrijst een model van een basisschool die in de nabije toekomst wel eens heel gangbaar zou kunnen zijn. Het is een school die draait om de inzet van moderne technologie en het is dus een soort proeftuin voor onderwijsinnovatie.

Daarom wordt het initiatief ook aangeduid als ‘schoollab’, het is een laboratorium waarin volop ruimte is om ervaring op te doen met nieuwe vormen van onderwijs. Nee, het is geen kloon van de Steve JobsSchools, zegt Eric Slaats, projectleider van iFontys. Die hebben een tablet – en dan ook nog van een aanbieder, Apple – in het hart van hun concept geplaatst. En dat is niet wat ze in Eindhoven voor ogen staat, Schoollab is breder van opzet. Wel draait het om nieuwe technologie, want dat is waar de stad Eindhoven groot mee geworden is. Er bestaan ideeën om ook voor de pabo van Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Tilburg een schoollab te ontwikkelen met als centraal thema kunst en cultuur. De kunstopleidingen van Fontys zijn gevestigd in Tilburg.

Schoolpraktijk
Schoollab is bedoeld om de kloof te overbruggen tussen enerzijds tussen de opleiding tot leraar basisonderwijs en anderzijds de dagelijkse schoolpraktijk. Op de pabo is veel aandacht voor innovatie, maar als studenten stage gaan lopen, of als jonge leerkracht aan de slag gaan, dan merken ze dat de veel basisscholen op basis van een bestaand en traditioneel concept werken. Dat kan voor studenten en jonge leerkrachten als een rem werken in hun ontwikkeling, legt Annemarie van den Broek van de Eindhovense pabo uit. En het is juist van belang dat leerkrachten zich gedurende hun loopbaan blijven ontwikkelen.

Omgekeerd opent Schoollab ook zijn deuren voor de zittende leerkrachten van scholen in de regio Eindhoven. Zij kunnen daar, al dan niet vergezeld van hun leerlingen, nieuwe inzichten en ervaringen opdoen. Ze leren hoe ze nieuwe digitaal materiaal in kunnen zetten in hun lessen, maar bijvoorbeeld ook hoe ze met inzet van ict de administratieve last kunnen verminderen. Zodat ze meer tijd hebben voor hun leerlingen.

Ook kunnen ze in het schoollab ervaren hoe je met nieuwe technologie leerlingen onderwijs op maat kunt bieden. Een ideaal dat onderwijsvernieuwers honderd jaar geleden al koesterden. In dat opzicht is er in het schoollab van een kruisbestuiving met een duurzaam karakter.

Studenten
Bijzonder is ook dat de studenten van uiteenlopende opleidingen (van Fontys en TU/e) een belangrijk aandeel hebben de ontwikkeling van het schoollab, zoals van ict en techniek. Zo hebben studenten ontwerpen gemaakt voor het nieuwe gebouw (zie foto boven) en voor digitaal leermateriaal (zie foto onder). En het is de bedoeling dat studenten mbo-bouwtechniek van het Summa College betrokken worden bij de bouw, van SintLucas bij de vormgeving. En er wordt samengewerkt met andere partners zoals de bibliotheek.

> Op de website www.schoollab.ifontys.nl zijn de ontwikkelingen te volgen. Let wel, de site is nog in opbouw.

Deel dit artikel