18 april 2024

OMO geprezen voor diversiteitsbeleid topfuncties

DEN HAAG | NIEUWS | De wijze waarop de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) invulling geeft aan haar diversiteitsbeleid is een voorbeeld voor andere instellingen.

Dat is de conclusie van de Commissie Monitoring van het programma ‘Talent naar de Top’. Dat is een initiatief om er voor te zorgen dat de bezetting van de topfuncties een afspiegeling is van de organisatie. Voor het onderwijs betekent dat onder meer dat de verhouding tussen mannen en vrouwen meer in evenwicht is. Op 27 november 2012 ondertekende het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), als eerste organisatie in het voortgezet onderwijs, het charter ‘Talent naar de Top’.

In een persverklaring zegt bestuursvoorzitter Eugène Bernard: ”Het personeel in topfuncties is idealiter een mooie afspiegeling van het totale personeelsbestand. Vereniging OMO laat daarin de laatste jaren een stijgende lijn zien. Zo is het aantal vrouwen in de functie van schoolleider bij OMO-scholen sinds 2010 gestegen van 18% naar 33%. Toch blijft het in de toekomst een uitdaging om te voldoen aan de vraag naar goede schoolleiders en management. Passend leiderschap op alle niveaus is een vereiste voor het realiseren van goed onderwijs.”

Gedeelde ambitie
OMO heeft het Charter Talent naar de Top in 2012 ondertekend om een stimulans te geven aan het diversiteitsbeleid. Omdat de organisatie is samengesteld uit 35 redelijk autonome scholengemeenschappen wordt beweging gecreëerd door een brede dialoog aan te gaan. Daaruit moet blijken hoe het beste een impuls aan diversiteit gegeven kan worden. Geen dichtgetimmerde uniforme aanpak dus, maar goed met elkaar doordenken via welke wegen diversiteit gerealiseerd kan worden, stelt OMO in de persverklaring. ”Als de doelen eenmaal helder en gedeeld zijn, geldt als uitgangspunt: afspraak is afspraak”, aldus Bernard. Dit resulteerde de afgelopen periode in meerdere benoemingen van vrouwelijke rectoren.

Charter Talent naar de Top
De Commissie Monitoring volgt de jaarlijkse vorderingen van ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top. Het Charter Talent naar de Top is een publiek inspanning, een code met heldere afspraken voor het realiseren van diversiteit in de (sub) top. Ondertekening van het Charter is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als Charterondertekenaars uitblinken in het succesvol inbedden van m/v-diversiteit in hun organisatie worden zij door de Commissie Monitoring tot aansprekend voorbeeld benoemd.

[Bron: persbericht]

Minister Hennis-Plasschaert spreekt haar waardering uit voor de organisaties die veel werk maken van hun diversiteitsbeleid. Links bestuursvoorzitter Eugène Bernard van OMO.

Deel dit artikel