18 april 2024

NVAO positief over kwaliteitzorg Fontys Hogescholen

EINDHOVEN | NIEUWS | Fontys Hogescholen heeft de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) met goed gevolg op alle standaarden behaald. Hiermee laat Fontys zien dat haar kwaliteitszorgsysteem uitstekend is en dat is een absolute voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs.

De auditcommissie van de NVAO constateert ‘dat Fontys met betrekking tot de kwaliteit van haar opleidingen een effectieve organisatie- en beslissingsstructuur heeft, gestoeld op de drie organisatieprincipes schaalgrootte (klein binnen groot), sturing (ruimte binnen kaders) en samenhang (cultuur van verschil)’.
De commissie spreekt haar waardering uit over de wijze waarop ‘de moderne organisatietheorie is toegepast: scherpe kaders, limieten en targets waaraan uiteindelijk elk instituut moet voldoen, maar een grote vrijheid om de wegen te kiezen die tot het gewenste doel leiden’ en geeft aan dat ‘de besturingsfilosofie tevens heeft geleid tot de door Fontys gewenste kleinschalig georganiseerde massaliteit: zij voelen niet Fontys als geheel maar hun eigen instituut als hun werkelijke thuisbasis en gebruiken de naam Fontys graag als sterk merk’.

‘Compliment’
Het College van Bestuur ziet in het oordeel van de NVAO erkenning van en waardering voor de kwaliteitscultuur van Fontys. Met klem benadrukt het College van Bestuur dat dit resultaat een compliment is aan de hele Fontys-gemeenschap. “We hebben er met zijn allen, de medewerkers voorop, keihard aan gewerkt om dit te behalen. Tegelijkertijd realiseert het College van Bestuur zich dat we nog niet klaar zijn: kwaliteit vergt voortdurend onderhoud. Dat zijn we verplicht aan onze medewerkers, maar zeker ook aan onze studenten en het werkveld”, aldus het bestuur in een persverklaring.
[Bron: persbericht]

(Het rapport is nog niet gepubliceerd op de site van NVAO, 26/8/13)
    

Deel dit artikel