23 juni 2024

Na het technasium is er nu een econasium

TILBURG | NIEUWS | De Universiteit van Tilburg heeft samen met het bestuur OMO het initiatief genomen voor de oprichting van een econasium. Dat is een programma om leerlingen die goed zijn in wiskunde extra uitdaging te bieden. Het St. Odulphuslyceum in Tilburg is de eerste school van OMO die zich aan het econasium verbonden heeft.

Dat meldt het Brabants Dagblad. Al langer bestaat het fenomeen technasium dat zich richt op de bètavakken in brede zin. Aan het econasium kunnen vwo-leerlingen vanaf de vierde klas aan het programma meedoen. Voorwaarde is dat ze gemiddeld een 7 voor wiskunde hebben en een economisch profiel volgen. In het Brabants Dagblad zegt prof. Lex Meijdam dat er ook van andere scholen veel interesse is voor dit project. De verwachting is dat met het econasium leerlingen later meer gemotiveerd en beter voorbereid aan een studie aan de universiteit beginnen. In het programma draait het onder meer om het leren omgaan met statistische berekeningen.

De leerlingen die hun deelname aan het econasium met succes afronden krijgen een speciaal certificaat. En het levert een vrijstelling in het vak statistiek 1 op als ze aan hun universitaire studie beginnen. De Tilburgse universiteit steekt 140.000 euro in het project, het Odulphuslyceum 20.000.

De UvT timmert al langer aan de weg waar het gaat om het stimuleren van vwo-scholieren op het gebied van wiskunde. Sinds 2009 loopt er een project om scholieren te begeleiden bij het complexe vak Wiskunde D. Ook docenten van middelbare scholen doen aan dit programma mee.

> Lees ook Middelbare scholen zetten wiskundeproject met Tilburgse universiteit voort [2012]

Deel dit artikel