27 mei 2024

Nieuwe Internationale School Eindhoven blijft groeien

EINDHOVEN | NIEUWS | De nieuwe campus van de Internationale School Eindhoven (ISE) is vrijdag 4 april officieel in gebruik genomen. De ongeveer 850 leerlingen krijgen echter al vanaf september les op de nieuwe locatie – de voormalige De Constant Rebecque Kazerne.

De openingshandeling kwam voor rekening van commissaris van de koning Wim van de Donk. Die benadrukte dat de aanwezigheid van deze school voor Brabant en bijzonder voor ‘Brainport Eindhoven’ van grote economische betekenis is. Op de school krijgen kinderen van (internationale) kenniswerkers les op het niveau van primair en secundair onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). De nieuwe huisvesting is mede gefinancierd door de gemeente Eindhoven, het schoolbestuur SPVO, het bedrijfsleven en andere (overheids)instellingen. 

Dependance
De campus biedt naast het onderwijs verschillende voorzieningen zoals een mediatheek, buitenschoolse opvang, speelplaatsen en allerlei sportfaciliteiten. Naast de sporthal die voldoet aan de NOC*NSF eisen, is er op het terrein een atletiekbaan en een voetbalveld.
Sinds begin dit jaar is er ook een dependance in Tilburg, onder de noemer Tilburg International Primary School (TIPS). Deze dependance is gehuisvest in het gebouw van de Jan Ligthartschool Huibeven in de wijk Reeshof. De verwachting was dat de school in september 2013 met zes leerlingen zou starten, maar dat waren er aan het begin van het jaar drie.

De school in Eindhoven groeit nog altijd, vertelde de bestuursvoorzitter tegen Omroep Brabant. Dat is vooral te danken aan het aantal kinderen op de basisschool. Het aantal leerlingen op de ‘secondary school’ neemt af. Volgens de directeur o.a. doordat reguliere middelbare scholen vaker tweetalig (lees Engelstalig) onderwijs aanbieden.
In Breda is sinds enkele jaren er ook een internationale school.

 

Deel dit artikel