14 juni 2024

Het onderwijs is te braaf, zegt hoogleraar Buijs op conferentie van Verus

BUSSUM | NIEUWS | update | Het onderwijsbeleid in Nederland wordt gemaakt door pakweg 35 ambtenaren in Den Haag. Niet door het parlement, niet door het kabinet. En het onderwijsveld heeft ook nauwelijks iets in te brengen. Die analyse maakte prof. dr. Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing, tijdens een paneldebat op de conferentie van Verus in Bussum.

Volgens de hoogleraar is het onderwijs veel te braaf, en zou het in het geweer moeten komen tegen het beleid dat de scholen krijgen opgedrongen vanuit Den Haag. Gewoon zeggen, dit doen we niet en desnoods de boel uit protest platleggen. De hoogleraar kwam met zijn ontboezeming op de eerste conferentie van Verus, de nieuwe naam van de koepel van het christelijk onderwijs die tientallen jaren bekend was onder de naam Besturenraad.

Maar die naam past niet goed meer bij de koepelorganisatie zoals die zich de laatste jaren ontwikkeld heeft, aldus bestuursvoorzitter Wim Kuiper. ‘Besturenraad’ klinkt zakelijk en abstract, terwijl de organisatie juist dynamisch en inspirerend wil zijn. Vandaar dat Verus een betere vlag is om de lading te dekken. Verus is overigens een niet bestaande naam, maar associeert wel met het Latijnse veritas dat onder meer staat voor waarheid en oprechtheid.

Bestuursvoorzitter Wim Kuiper tijdens de conferentie van Verus in ‘t Spant in Bussum in gesprek met presentator Tooske Regas.

 Verus heeft bovendien een bredere basis dan de voormalige Besturenraad. Daar lag het accent vooral op de belangen van de besturen en toezichthouders in het christelijk onderwijs. Verus staat ook voor de docenten, de ouders en de leerlingen. Verus is een vereniging en vertegenwoordigt schoolleiders van meer dan 2200 scholen en bestuurders en toezichthouders van ruim 500 scholenorganisaties in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.
In het recente verleden is gesproken over een eventuele fusie met de katholieke zusterorganisatie VKO (Vereniging Katholiek Onderwijs). Maar de besprekingen zijn sinds maart 2012  opgeschort omdat VKO eerst de eigen achterban wilde raadplegen over een mogelijk opgaan in de sectorraden.

> Katholieke besturenbonden en christelijke Besturenraad op weg naar fusie [2010/2011]

 

Deel dit artikel