24 juni 2024

Pieter Hendrikse voorzitter van College voor Examens

DEN HAAG | NIEUWS | Pieter Hendrikse, lid van de raad van bestuur van OMO, wordt de nieuwe voorzitter van het College voor Examens. Hij volgt Henk Laan op, die in 2009 aantrad als de eerste voorzitter van het CvE.

In een persversklaring zegt Hendrikse over zijn benoeming: ‘Als onderwijsman wil ik de beste en de mooiste kwaliteiten van leerlingen en studenten tot ontwikkeling brengen. De verantwoording van de onderwijsopbrengst richting de samenleving gaat onder andere via examens en toetsen. De kwaliteit van deze examens en toetsen moet buiten kijf staan om het draagvlak ervoor in de samenleving blijvend te garanderen. De behaalde diploma’s geven leerlingen en studenten toegang tot vervolgonderwijs en/of gekwalificeerde arbeid. Aan dat civiel effect wil ik graag een bijdrage leveren.’

Het CvE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van centrale examinering en toetsing in het PO, VO en mbo.  Het College voor Examens is verheugd over deze benoeming. ‘Het CvE staat aan de vooravond van grote taakuitbreiding en ziet een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe voorzitter om daarvoor de lijnen uit te stippelen en er samen met het bureau van het CvE de schouders onder te zetten’.

Drs. Pieter Hendrikse (1950) uit Eindhoven begon in diezelfde stad zijn loopbaan in 1973 als docent maatschappijleer na zijn studie staats- en bestuursrecht.
Na functies als projectcoördinator bij het KPC en hoofddocent aan het Mollerinstituut in Tilburg, werd hij in 1987 rector van het Anton van Duinkerkencollege, later het Sondervick College in Veldhoven. Vanaf 2000 was hij werkzaam in Eindhoven als directievoorzitter van OMO-scholengroep Het Plein.
Sinds 2003 is Hendrikse lid van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Hendrikse blijft werkzaam in deze functie en zal het voorzitterschap van het CvE daarmee combineren.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel