20 juni 2024

De Kempel en scholen starten project met leren in duo’s: jonge en ervaren leerkrachten

HELMOND | NIEUWS | Hogeschool de Kempel heeft samen met schoolbesturen uit de regio de Stichting Vierslagleren opgericht. Binnen het project Vierslagleren werken een startende en een ervaren leraar als duo-partners in één basisschool. Tegelijkertijd werken ze aan schoolontwikkelingsvraagstukken en volgen ze de Master Leren en Innoveren.

Terwijl de ervaren leraar de master volgt, staat de starter voor de klas en omgekeerd. De stichting wil zo arbeidsplaatsen creëren en de professionalisering van leraren basisonderwijs stimuleren. Inmiddels zijn er op deze wijze landelijk 140 lerarenkoppels samengesteld van de 200 beschikbare plaatsen.

De geselecteerde leraren worden de aanjagers van schoolontwikkeling in hun team. In de tweejarige Master Leren en Innoveren (MLI) leren zij hoe je onderwijsvernieuwingen en schoolontwikkeling kunt bewerkstelligen op een school. De opleiding MLI wordt o.a. verzorgd door pabo de Kempel.

Voor de deelnemende schoolbesturen is Vierslagleren een kans om meer masters voor de klas te krijgen. De meerwaarde van het werken met ‘krachtige koppels’ is dat zittende en startende leerkrachten zich kunnen professionaliseren, samen een bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwingen jonge leraren een baan hebben.

Baangarantie
Het project Vierslagleren wordt deels bekostigd met overheidssubsidie en deels met eigen middelen van de deelnemende besturen. Door zich met meer schoolbesturen te verenigen in de Stichting Vierslagleren is het tevens mogelijk de startende leraren een baangarantie te geven. De deelnemende schoolbesturen zijn o.a.: Qliq Primair, Zicht Primair Onderwijs, Stichting Prisma, Dynamiek Scholengroep, SPOV  en Stichting Openbare Basisscholen Helmond.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel