23 mei 2024

De macht op de werkvloer?

Beroep: onderwijs | Aflevering 5.5

COLUMN | Onderwijs – dat gebeurt niet op het ministerie of in de Tweede Kamer of in de vaste kamercommissie. Ook niet in de MBO-Raad of bij ons College van Bestuur. Zelfs niet in de directiekamers. Onderwijs gebeurt, elke schooldag opnieuw, in de klaslokalen. Leerlingen en leraren maken samen onderwijs – en zij alleen. Al die anderen maken onderwijs mogelijk, maar zíj, de docenten, doen het.

Jarenlang werd het publieke debat over dat mooie, moeilijke onderwijs van ons, overheerst door een gevoel van machteloze frustratie: je kon er wel extra geld inpompen, maar dat bleef steevast halverwege hangen, ergens bij al die tussenstations tussen beleid en uitvoering. Stroperig, jawel. De lump sum was een lompe som geworden waarmee de bestuurders deden wat hen goed dunkte en niet wat de professional voor de klas kon gebruiken om zijn dagelijkse beroepspraktijk te verbeteren.

Die frustratie werd erkend en zie: het Professioneel Statuut zag het licht. Een kort en krachtig document met een heldere strekking: zij die het onderwijs geven, dienen te beslissen over de praktische uitvoering ervan.
Dat was in 2009. We zijn nu vijf jaar verder. Heeft het professioneel statuut zijn uitwerking gehad? Ligt de macht op de werkvloer?
Goeie vraag.

De cao voor het mbo geeft die goeie vraag als opdracht mee aan de medezeggenschap, dus het ligt op het bord van de ondernemingsraden om hier chocolade van te maken!

> Vorige aflevering Houd de dief!

Deel dit artikel