14 juni 2024

Uitbreiding experiment versneld vwo

DEN HAAG | NIEUWS | Het experiment voor middelbare scholen om leerlingen de mogelijkheid te bieden het vwo in vijf jaar in plaats van zes te doen, wordt uitgebreid. Op dit moment zijn twee scholen die bij wijze van proef versneld vwo aanbieden. Over vijf wordt besloten of versneld vwo als nieuwe variant levensvatbaar is.

De ervaringen zijn dusdanig positief dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) heeft besloten meer scholen aan te laten haken. De optie van versneld vwo moet volgens de bewindsman vooral toptalenten meer uitdaging en verdieping bieden.

In een persverklaring van OCW zegt Dekker: Staatssecretaris Sander Dekker: ‘Sinds twee jaar staat onderwijs aan toptalenten nadrukkelijk op de agenda van scholen. Steeds meer scholen maken werk van uitdagend onderwijs – ook voor leerlingen die méér aankunnen. Vroeger gebeurde het te vaak dat leerlingen hun opleiding voltooiden zonder ooit echt uitgedaagd te zijn geweest’.

Er zijn scholen die ook op een andere manier proberen leerlingen meer uitdaging te bieden. Het Zwijsen College in Veghel heeft het concept vwo+ ontwikkeld onder de naam Fast Lane. In de onderbouw kunnen leerlingen hun pakket optuigen met niet-reguliere vakken, en in de bovenbouw kunnen leerlingen versneld door de vakken gaan en ook eerder examen doen. Het Zwijsen college is kandidaat om aan te haken bij het experiment versneld vwo.

Momenteel volgen leerlingen op twee middelbare scholen al versneld vwo. Het Pallas Athene College in Ede en het Ludger College in Doetinchem hadden vorig jaar als enige scholen toestemming om hiermee te starten. De scholen werken aan een passend curriculum voor getalenteerde leerlingen, met aandacht voor versnelling, verbreding en verdieping met een bijpassend didactisch concept, aldus OCW.

Staatssecretaris Dekker huldigt de winnaars van de Wiskunde Olympiade, (archieffoto 2013)

Scholen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om versneld vwo aan te bieden. Zo mag een school niet zwak of zeer zwak zijn, moet het versneld vwo worden ingericht naast het reguliere vwo en moeten leerlingen gemakkelijk kunnen terugstromen in het reguliere programma als zij het niet redden in het versnelde programma.

Bovendien moet de medezeggenschapsraad van de school instemmen met versneld vwo. Scholen kunnen ieder jaar in oktober een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mogen het volgende schooljaar starten als de aanvraag wordt goedgekeurd.

Het idee om leerlingen versneld hun schoolloopbaan te laten doorlopen is niet helemaal nieuw. In de jaren negentig bood een mavo in Tilburg de mogelijkheid om in drie, in plaats van vier jaar, een diploma te halen. Daar werd echter van hogerhand een streep doorgezet vanuit de opvatting dat een leerling die in drie jaar de mavo kan doen, op de havo thuishoort.
[Bron: o.a. persbericht]

Deel dit artikel