16 april 2024

Vakkenvullers AH bereiden zich online voor op eindexamen

Een scholier in een AH-winkel bereidt zich voor op het eindexamen. Een situatie die klanten in werkelijkheid niet zullen aantreffen. [Foto AH]
ZAANDAM | NIEUWS | Voor duizenden scholieren breekt een spannende tijd aan: het eindexamen. Scholieren die bijvoorbeeld als vakkenvuller bij Albert Heijn werken, krijgen hulp van hun baas.

Net als vorig jaar biedt AH deze medewerkers gratis online examentrainingen aan. Vorig jaar volgden tweeduizend eindexamenkandidaten de training voor in totaal ruim vierduizend vakken. De meest gekozen vakken waren wiskunde, economie en Engels.

Voor de online examenbegeleiding werkt Albert Heijn samen met ‘Examen voor jou’. Dat is een initiatief van verschillende hoogleraren en Nederlandse universiteiten. Zij helpen op die manier middelbare scholieren bij hun voorbereiding op het eindexamen.

Op dit online platform kunnen zij, 24 uur per dag en 7 dagen per week, in hun eigen tempo individueel trainen voor zes verschillende vakken: Engels, natuurkunde, aardrijkskunde, M&O, economie en wiskunde. Om de slagingskans verder te verhogen wordt naast de training bij het inroosteren voor het werk in de winkel rekening gehouden met examenperiodes.

Uitslagen

Half juni zijn de uitslagen bekend. Een belangrijk moment dat ruim tweehonderd winkels lokaal vieren met collega’s en klanten.
De supermarkt investeert ook in de persoonlijke ontwikkeling van jonge, talentvolle medewerkers met verschillende initiatieven zoals summercamps. Met workshops  sportieve activiteiten, creatieve oefeningen en gesprekken kunnen ze hun persoonlijke visie uitwerken. Albert Heijn ondersteunt waar mogelijk ook de schoolcarrière van medewerkers met stages en leerwerktrajecten.

Centraal examens 2018

Ongeveer 211.550 kandidaten nemen dit jaar deel aan de centrale eindexamens. Verdeeld over vmbo (109.447 kandidaten), havo (60.602 kandidaten) en vwo (41.501 kandidaten). Het vmbo kent drie leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (19.620 kandidaten), kaderberoepsgerichte leerweg (29.502 kandidaten) en gemengde en theoretische leerweg (60.325 kandidaten). 

Van 14 mei tot en met 29 mei worden de centraal schriftelijke examens algemene vakken afgenomen. De beroepsgerichte examens in het vmbo zijn vorige maand al gestart.

[Bron: persberichten]

Trendbreuk een feit: meer vmbo’ers doen examen dan leerlingen havo en vwo [2014]

Deel dit artikel