2 maart 2024

Onderzoeksprijs Fontys voor directeur van basisschool Het Kompas

V.l.n.r. Ilja van Santen (tweede prijs) Guido Schoonbrood (winnaar) en Danielle Quadakkers (derde prijs).

TILBURG | NIEUWS | Guido van Schoonbrood, directeur van basisschool Het Kompas in Bergen op Zoom, heeft de Onderwijsprijs 2017 van Fontys Hogescholen in de wacht gesleept. Hij deed het onderzoek in het kader van zijn educatieve masteropleiding.

In dit studiejaar hebben een duizendtal mensen uit het onderwijs een masteropleiding gevolgd. Tien van hen werden genomineerd voor de Onderzoeksprijs 2017. Steeds meer onderwijsmensen ontwikkelen zich na enkele jaren praktijk door tot masterniveau. Een streven dat door de overheid en door de beroepsgroep Lerarenregister van de Onderwijscoöperatie wordt bevorderd. Na de opleiding mag men de titel Master in Education (MEd) voeren.

Schoonbrood volgde de masteropleiding Leadership in Education. Hij is sinds 1 augustus 2016 directeur bij Het Kompas in Bergen op Zoom,  een school die behoort tot de Lowys Porquinstichting. Guido Schoonbrood legde in zijn onderzoek de focus op het leerkrachtgedrag om de leereffectiviteit te vergroten. Drie niveaus van reflecties liepen door het onderzoek: reflecterende leerlingen, reflecterende leerkrachten en tenslotte de zelfreflectie die de directeur toepaste op het eigen onderzoekstraject.

Prijswinnaars
De tweede prijs was voor Ilja van Santen, docent aan de Pabo van de Hogeschool Leiden. Zij volgde de opleiding Educational Needs. Van Santen keek in haar onderzoek naar de opvallend grote uitval van mannelijke studenten op de lerarenopleiding voor primair onderwijs te Leiden. Haar onderzoek leidt tot kansrijke benaderingen om ook mannelijke leerkrachten te binden aan het leraarsberoep. Een bijdrage om de diversiteit binnen scholen te bevorderen.

Danielle Quadakkers werd derde. Zij is werkzaam bij het Fontys Educatief Centrum te Eindhoven. Zij nam de methode Flipping the Classroom als uitgangspunt om een herontwerp te presenteren van het traditionele lesgeven op een hogeschool. Studenten verwerven de kennis via een digitale werkwijze. Tijdens de colleges wordt dan de kennis verwerkt en gewerkt aan verdieping en integratie.

Genomineerden 2017
De volgende studenten mochten de oorkonde ‘Genomineerd voor de Onderzoeksprijs 2017’ in ontvangst nemen. Angela van der Vliet over ‘Taalontwikkelingsstoornissen in de praktijk’, Judith Slabbers over ‘Samenwerking jeugdhulpverlening en school’, Julia Kok over ‘Van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd leren’, Linda van de Hoef over ‘Samenwerken met kinderen met ASS en hun ouders’.

Marlou Blaas over ‘Interventieprogramma voor jongeren in echtscheidingssituaties’, Mascha Maljers over ‘Trainen van metacognitieve vaardigheden in het basisonderwijs’ en tenslotte Stefan de Crom over ‘Toerusten ambulant begeleiders op handelingsgericht arrangeren’.

Glossy 10xBETER!
De onderzoeken van alle tien de genomineerden worden in de glossy 10XBETER! in beeld gebracht. Om de betekenis van de studies voor het werkveld te bewijzen komen ook de leidinggevenden van de diverse instellingen en scholen waar de onderzoeken hebben plaatsgevonden aan het woord. Verder in de glossy bijdragen vanuit de PO-raad, de VO-raad, de politiek  en vanuit de onderwijspraktijk. Een gedrukt exemplaar van de glossy kan worden aangevraagd via oso@fontys.nl. Hieronder de digitale versie.

[Bron: persbericht]

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [169.00 B]

Deel dit artikel