20 juli 2024

Voor de kerst duidelijkheid over rekentoets

Minister voor Onderwijs Arie Slob

DEN HAAG | NIEUWS | UPDATE 15-12-2017 | Zoals verwacht heeft minister Slob besloten dat de rekentoets niet meetelt voor het resultaat van het vwo-examen. 

Lees hier de brief

 

 

 

Minister Slob (Onderwijs, CU) laat nog voor de kerst weten wat hij gaat doen met de omstreden rekentoets. Dat meldt hij in antwoord op vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld zijn bij de behandeling van de begroting 2018 van OCW.

Slob: ‘Ik vind het belangrijk dat leerlingen, docenten en scholen snel weten waar ze aan toe zijn. Daarom wordt er hard gewerkt om de plannen uit het regeerakkoord zorgvuldig uit te werken. Daarbij gaat het zowel over het al dan niet meetellen van de rekentoets in dit schooljaar, als om een mogelijk alternatief hiervoor. Mijn inzet daarbij is dat de rekentoets al dit schooljaar niet meer meetelt. Ik ben hierover in gesprek met stakeholders. Vóór de kerst zal ik duidelijkheid verschaffen.’

Het afschaffen van de rekentoets is aangekondigd in het regeerakkoord van Rutte III.

‘We willen het rekenonderwijs versterken en verbeteren. In het kader van de curriculumherziening worden de referentieniveaus tegen het licht gehouden. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet langer mee in het voortgezet onderwijs. Wel wordt deze afgenomen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot het alternatief er is. Rekenonderwijs in het mbo wordt beroepsgericht zodra het alternatief voor de rekentoets in het vmbo is ingevoerd.’

Op dit moment telt het resultaat van de rekentoets alleen mee bij het vwo-examen. Dat wil zeggen dat een leerling minimaal een 5 moet halen voor die toets. Voldoet de leerling niet aan die voorwaarde dan krijgt zij/hij geen diploma, ook al haalt zij/hij ruime voldoendes voor alle examenvakken. In vmbo en havo geldt die voorwaarde nog niet.

Voor vwo’ers die in het voorjaar van 2018 examen doen is het van belang dat ze snel weten of de rekentoets er wel of niet toe doet in de slaag/zakregeling. Recent verschenen er berichten in de media dat er scholen zijn die examenleerlingen niet meer voorbereiden op de rekentoets omdat ze ervanuit gaan dat het resultaat van de toets niet meer meetelt.

Vak rekenen in het mbo

In het mbo kijken rekendocenten reikhalzend uit naar het alternatief van minister Slob. In een petitie heeft het Platform Rekendocenten van de BVMBO  er eerder voor gepleit om beroepsgericht rekenen mee te laten tellen voor een mbo-diploma. Op de website van deze organisatie zegt Kooske Franken, een van de initiatiefnemers van de petitie, daarover het volgende. ‘Het valt niet mee om een vak te geven dat niet meetelt. Studenten zijn ongemotiveerd en het management besteedt het geld en de tijd liever aan vakken die wel voor het examen meetellen, zoals Nederlands en burgerschap’.

Ze verwijst naar het Onderwijsverslag 2015/2016 van de Inspectie, die ook heeft geconstateerd dat studenten in het mbo niet gemotiveerd zijn om rekenonderwijs te volgen, als het resultaat niet meetelt bij het examen.  Franken zegt verder dat het van belang is om te investeren in de verdere professionalisering van rekendocenten in het mbo.

>> Prof. Hans van Luit: ‘Gevolgen rekentoets zijn dramatisch’ [2011]

>> Dyslectische leerling dupe van verzwaring exameneisen’ [2010]

Deel dit artikel