15 juli 2024

CDA Brabant benoemt drie kernthema’s voor mbo en hoger onderwijs

4 april 2012 Emmanuel Naaijkens

EINDHOVEN | NIEUWS | Het CDA in Brabant vindt dat er drie thema’s zijn die de kern zouden moeten vormen van de onderwijsparagraaf van het programma van de partij.

Dat zijn de menselijke maat/kleinschaligheid, de intensivering van studies (‘de lat ‘hoger’) en minder centrale sturing door Den Haag. Als subthema werd daar nog aan toegevoegd meer aandacht voor excellente leerlingen. Bovendien bleek er brede steun voor het omzetten van de studiefinanciering in een sociaal leenstelsel. Een opvallend standpunt want in de Tweede Kamer is het CDA daar mordicus tegen.

| Lees meer

Deel dit artikel