15 juli 2024

‘Scholen hebben weinig belangstelling voor pilots met prestatiebeloning’

TILBURG | NIEUWS |  Updates | Er zijn nog maar weinig schoolbesturen die hebben aangegeven mee te willen doen met de experimenten van OCW met prestatiebeloning.  

Dat meldde CDA Tweede Kamerlid Jack Biskop maandagavond op een bijeenkomst van het CDA Brabant in Tilburg. “De minister heeft moeite om het geld dat daarvoor beschikbaar is weg te zetten”, aldus Biskop. Niet dat hij daar rouwig om is, want de invoering van prestatiebeloning was geen punt van het CDA. Het onderwerp is in het regeerakkoord gekomen op aandringen van coalitiepartner VVD. De liberalen denken dat met prestatiebeloning de kwaliteit van het onderwijs kan worden verbeterd.

Binnen CDA-kringen geloven ze dat bepaald niet, als tenminste de kritische reacties op de bijeenkomst in Tilburg maatgevend zijn voor de achterban van deze partij. De bijeenkomst is Tilburg was er een in een reeks van het CDA Brabant waar gedebatteerd wordt over de koers van de partij. Het CDA dreigt, gelet op de peilingen, in de marge van de politiek terecht te komen. De achterban snakt, zo bleek in Tilburg, naar een inspirerend verhaal dat ook anderen, buiten de partij, kan overtuigen.

Het onderwijs is een van de thema’s waar de christendemocraten zich graag mee zouden willen profileren. Getuige de opmerkingen van enkele leden is men niet in alle opzichten gelukkig met het beleid zoals dat nu gevoerd wordt door de eigen onderwijsminister Van Bijsterveldt.

Maatschappelijke stage

Biskop merkte nog wel op dat dankzij Van Bijsterveldt de maatschappelijke stage – ‘een echt CDA item’ – in het regeerakkoord is gekomen, maar dat kon de critici niet overtuigen. Met name de bezuinigingen op passend onderwijs liggen bij de achterban als een zware steen op de maag. Vooral oud-raadslid en oud-leerkracht Sjef Robben maakte zich er boos over.

“In de Amsterdam Arena protesteren 50.000 mensen uit het hele land tegen de bezuinigingen op passend onderwijs, en wij trekken ons daar niets van aan. Ze hebben in Den Haag geen idee waar het over gaat”, aldus Robben.  En een leerkracht merkte op dat hij de bezuinigingen op passend onderwijs ‘niet krijgt uitgelegd aan zijn collega’s’.

De Tilburgse CDA-wethouder Erik de Ridder (o.a. onderwijs) plaatste ook wat vraagtekens bij het beleid van de minister. Waarom zo sterk de focus op het maken van prestatieafspraken over het voorkomen van schooluitval, op diplomafetisjisme? De vraag moet volgens De Ridder zijn: Waar en voor wie doen we het? “Het gaat erom dat we het maximale uit mensen halen.” De wethouder deelt wel de ambitie van de minister om de zesjescultuur tegen te gaan.

De Ridder is tevens wethouder van economie en vanuit die hoedanigheid wierp[ hij de vraag op of jongeren van nu wel de opleidingen volgen waar in de samenleving behoefte aan is. “We hebben tal van banen in de logistiek, in de zorg en in de techniek waar geen vakmensen voor zijn. Jongeren willen wel een baan waarin ze een pak dragen, maar ze willen geen overall.”

Kritisch

Zelfs Wintels stapte even uit zijn rol van gesprekleider om een kritische opmerking te maken over het onderwijsbeleid. Hij noemde de minister zeer sympathiek, maar met het kabinetsbeleid ten aanzien van het (hoger) onderwijs kan hem minder bekoren. “Als je het niet krijgt uitgelegd dan gaat dat ten koste van je geloofwaardigheid.”Wintels mist ook een ander geluid uit de fractie. “Prima dat we tegen prestatiebeloning in het onderwijs zijn, maar geef dan wel aan waar wij wél voor staan.”

Aan het slot kwam er toch een concrete suggestie uit de bus, namelijk dat het CDA met het thema ‘menselijke maat’ aan de slag moet gaan, ondersteund met een sterk verhaal. Alle beleidsplannen die aan de orde komen zouden consequent op dit aspect getoetst moeten worden.  

UPDATE | De Telegraaf meldt op 4 april op gezag van staatssecretaris Zijlstra dat 40 scholen zich hebben gemeld voor een experiment met prestatiebeloning. Nederland telt in deze sectoren ongeveer 1600 scholen. Eind juni wordt bekend welke besturen zijn uitgekozen. Voor de proef is dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Hieruit moet duidelijk worden of prestatiebeloning toegevoegde waarde heeft. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de resultaten.

UPDATE 2 | In het wandelgangenakkoord dat CDA, VVD, GroenLinks, Christen Unie en D66 op 26 april 2012 hebben afgesloten is vastgelegd dat er geen prestatiebeloning komt.

Deel dit artikel