23 mei 2024

OCW erkent: primair en voortgezet onderwijs teren in op reserves

DEN HAAG | NIEUWS | Het ministerie van Onderwijs signaleert nu ook dat het primair en voortgezet onderwijs in financieel opzicht verzwakt zijn. De reserves nemen af en meer dan de helft van de schoolbesturen had in 2011 meer uitgaven dan inkomsten.

Staatssecretaris Dekker schetst de meest actuele financiële situatie (namelijk van 2011) op basis van een rapportage van de Onderwijsinspectie. Die heeft op basis van de jaarverslagen van de instellingen de balans opgemaakt van het primair en voortgezet onderwijs, inclusief expertisecentra en samenwerkingsverbanden. Lichtpuntje is dat ten opzichte van 2010 er minder scholen zijn die een negatief resultaat boeken en dat de omvang van het negatieve resultaat kleiner is.

De schoolbesturen hoeven overigens niet op extra geld uit Den Haag te rekenen. Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering moeten de besturen hun eigen broek ophouden. De staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Schoolbesturen moeten scherpe keuzes maken om de inkomsten en uitgaven weer met elkaar in rekening te brengen’.

Toezicht aangescherpt
De zorgelijke situatie is voor de inspectie aanleiding om het toezicht aan te scherpen. Besturen die voor meer dan 70 procent van hun totale vermogen hebben gefinancierd met geleend geld worden nader onderzocht. Dat moet uitwijzen of de betrokken besturen op langere termijn een financieel risico lopen. Bovendien gaat de Onderwijsinspectie de komende drie jaar alle schoolbesturen in het funderend onderwijs doorlichten op de financiële continuïteit.

Op aandrang van de Eerste Kamer is er een verzoek gedaan aan de Algemene Kamer om te onderzoeken of de structurele bekostiging van het primair onderwijs toereikend is om passend onderwijs op een verantwoorde manier in te voeren. Het verzoek is inmiddels uitgebreid tot het voortgezet onderwijs. Of de Algemene Rekenkamer de opdracht aanneemt is nog niet bekend.

> Inspectie ziet bij zes schoolbesturen in Brabant financiële risico’s [2012]
> Directeur stichting Bravoo: meer schoolbesturen in rode cijfers

Ga hier naar het inspectie-onderzoek

Deel dit artikel