15 juli 2024

Avansstudenten met autisme gebaat bij hulp van studiegenoten

9 april 2012 webredactie

BREDA | NIEUWS | Avans Hogeschool heeft goede ervaringen opgedaan met studenten die studiegenoten met een stoornis in het autistisch spectrum helpen met hun studie.  

Vierdejaarsstudenten die het afgelopen jaar de minor GGZ agoog van Sociale Studies volgden, ontwierpen een speciale training voor  studentbegeleiders. Studenten met autisme die gebruikmaken van deze speciaal opgeleide trainers, zijn lovend over de effecten op hun studieresultaten.

| Lees meer

Deel dit artikel