20 juni 2024

De folders voor studiekeuze kunnen de prullenbak in

16 februari 2011 Emmanuel Naaijkens

BREDA | NIEUWS | In het beleid van dit kabinet ten aanzien van het hoger onderwijs is een van de speerpunten het terugdringen van de uitval van studenten in het eerste jaar. Het gaat om tienduizenden studenten die afhaken omdat ze er na verloop van tijd achterkomen dat de gekozen studie niet is wat ze ervan verwachtten. Dat kost de samenleving volgens een berekening het instituut ROA miljarden euro’s.
 
| Lees meer

Deel dit artikel

Het toezicht door de Onderwijsinspectie is uit balans

16 februari 2011 Joop Smits

GASTOPINIE | De laatste tijd ligt de Inspectie van het Onderwijs onder vuur. Met de actie ’Red het basisonderwijs’ wil schooldirecteur Godlieb de afrekencultuur stoppen. In een peiling onder protestants-christelijke scholen ontstaat het beeld dat het huidige toezicht demotiverend werkt en dat scholen steeds vaker de werkelijkheid proberen te verbloemen. Een gastopinie van oud-inspecteur Joop Smits.
| Lees meer

Deel dit artikel
1 2 3 4 5