20 juni 2024

Basis- en voortgezet onderwijs investeerden meer in 2009

14 februari 2011 Emmanuel Naaijkens

NIEUWS | De besturen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben in het verslagjaar 2009 meer geld geïnvesteerd in het primaire onderwijsproces. Deze conclusie trekt de minister van Onderwijs Van Bijsterveldt na een analyse van de jaarverslagen over 2009.
 
De bewindsvrouw is daar tevreden over, schrijft ze in een brief aan de Kamer. ‘Het is zichtbaar dat het PO-onderwijsveld het geld meer en meer inzet voor de kwaliteit van het onderwijs.’ Ze noemt als voorbeelden digitale schoolborden, schoolmeubels en lesmethoden.

| Lees meer

Deel dit artikel

Mbo in Brabant vraagt provincie om kennispact

13 februari 2011 Emmanuel Naaijkens

DEN BOSCH | NIEUWS | Als het aan de mbo-instellingen in Brabant ligt neemt de provincie Noord-Brabant het initiatief tot de oprichting van een kennispact – met bijbehorend budget. Aan dit pact, bedoeld om de economische bedrijvigheid in de provincie te versterken, wil het mbo een belangrijke bijdrage leveren.
 
| Lees meer

Deel dit artikel

Niet te schijterig

13 februari 2011 Emmanuel Naaijkens

Beroep: Onderwijs | Aflevering 1.22
 
Volgt u de serie ‘School in Bedrijf’, de reeks artikelen over ROC Tilburg in het Brabants Dagblad? Ja? (Nee?  Weet niet?)
 
| Lees meer

Deel dit artikel

De Berkenschutse in Heeze door bezuinigingen in zwaar weer

10 februari 2011 Emmanuel Naaijkens

HEEZE | NIEUWS | Update | De aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs dreigen dramatisch uit te pakken voor De Berkenschutse in Heeze.
 
De maatregelen van OCW hebben tot gevolg dat de bekostiging wordt gehalveerd. Daarmee komt het voortbestaan van deze school voor speciaal onderwijs op de tocht te staan. Een deel van het personeel verliest zijn baan, en daarmee verdwijnt ook de expertise. Dat meldt de directie op de website van de school.
 
| Lees meer

Deel dit artikel

ROC Eindhoven scoort met jaarverslag

10 februari 2011 Emmanuel Naaijkens

EINDHOVEN | NIEUWS | ROC Eindhoven heeft over 2009 het beste jaarverslag afgeleverd in de sector van het middelbaar beroepsonderwijs.
 
Dat is deze week bekendgemaakt tijdens een landelijke conferentie waarin de verbetering van de verslaglegging centraal stond. Een eervolle vermelding was er voor ROC Ter Aa Helmond. SintLucas in Boxtel ontving een eervolle vermelding in de categorie vakinstellingen. En in het groene mbo ging de prijs naar het Clusius College.  

| Lees meer

Deel dit artikel

Gedeeld eigenaarschap voor leerresultaten van leerlingen

9 februari 2011 Emmanuel Naaijkens

OPLEIDING | De maatschappij verwacht steeds meer van scholen dat zij zich verantwoorden. Veel schoolleiders ervaren dat hun leraren verantwoording afleggen over leerlingenresultaten een zaak van de schoolleiding vinden.
 
Schoolleiders hebben echter het idee dat ze die leerlingenresultaten zelf maar weinig kunnen beïnvloeden. In hun ogen zijn het vooral leraren die verantwoordelijk zijn voor leerresultaten van leerlingen.
 
| Lees meer

Deel dit artikel
1 2 3 4 5