23 juni 2024

Veranderende positie van de zorgcoördinator

22 mei 2012 Lia van Grinsven

COLUMN | Binnen het voortgezet onderwijs kent iedere school een zorgcoördinator. In tacht procent van de gevallen is dat tevens de voorzitter van het Zorg en Advies Team (ZAT).

Zorgpartners, waaronder Schoolmaatschappelijk werk en Jeugdgezondheidszorg, maar ook Leerplicht, maken deel uit van het ZAT en vertegenwoordigen daarmee de gemeenten met hun gemeentelijke taken, vaak ondergebracht in Centra voor Jeugd en Gezin.
| Lees meer

Deel dit artikel

Opluchting in Breda over schrappen bezuinigingen passend onderwijs

6 mei 2012 webredactie

BREDA | NIEUWS |  Bij het schoolbestuur INOS in Breda is met opluchting gereageerd op de resultaten van het zogeheten wandelgangenakkoord in Den Haag. De bezuinigingen op passend onderwijs zijn van de baan.

Zoals Onderwijs Brabant eerder meldde zouden de bezuinigingen ingrijpende gevolgen hebben voor INOS dat zowel basisonderwijs als speciaal onderwijs aanbiedt in de regio Breda. Er werden al voorbereidingen getroffen om bijna zestig voltijdbanen te schrappen. Dat gaat voorlopig niet door.
| Lees meer

Deel dit artikel

Minister wil haast maken met wet passend onderwijs

3 mei 2012 webredactie

DEN HAAG | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt wil op korte termijn met de Eerste Kamer een afspraak maken over de verdere behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs.

Volgens de minister is het voor alle betrokkenen van belang dat er snel duidelijkheid komt. Door het recent afgesloten akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie is er een nieuwe politieke realiteit ontstaan. De beoogde bezuiniging wordt (deels) teruggedraaid en dat heeft
consequenties voor de randvoorwaarden voor de invoering van passend onderwijs.
| Lees meer

Deel dit artikel

Nieuwe wetgeving passend onderwijs biedt nieuwe kansen!

14 maart 2012 Lia van Grinsven

COLUMN | De media staan bol van berichten over scholen die protesteren tegen het beleid van het kabinet met betrekking tot Passend Onderwijs.

De indruk zou kunnen ontstaan dat de kritiek gaat over het beleid als zodanig, maar dat is (meestal) niet het geval. In het gebied van het samenwerkingsverband VO De Meierij bijvoorbeeld is juist veel draagvlak voor deze nieuwe aanpak. De zorg van veel professionals gaat over de financiële condities waaronder Passend Onderwijs wordt ingevoerd. Er moet immers fors bezuinigd worden.
| Lees meer

Deel dit artikel

De tragiek van Haagse politiek: het regeerakkoord is in beton gegoten

5 maart 2012 Emmanuel Naaijkens

ANALYSE | Druk was het in de Amsterdamse Arena op dinsdag 6 maart, heel druk. Dat er naar schatting zo’n vijftigduizend leerkrachten protesteerden tegen de bezuinigingen op passend onderwijs was voor menigeen een verrassing. De organisatoren gingen er vooraf vanuit dat er twintig- tot dertigduizend demonstranten naar de hoofdstad zouden reizen om uiting te geven aan hun ongenoegen, of meer preciezer nog, hun zorg.

| Lees meer

Deel dit artikel
1 2